Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

 • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
 • Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
 • Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Hoe werkt het?

U hebt geen vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Wel zijn er een aantal regels. U moet bijvoorbeeld voldoen aan het Bouwbesluit(externe link). Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Overige regels

 • In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
 • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
 • U moet zich houden aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
 • U mag alleen begane grond van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
 • Bouwt u een bestaand bouwwerk bij het huis om tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
 • Woont u buiten de bebouwde kom en kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning? Dan zijn er geen extra voorwaarden voor een bebouwingsoppervlakte.
 • Als de mantelzorg eindigt, mag u het bouwwerk niet langer gebruiken als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet de keuken en badkamer wel verwijderen.

Wat moet ik doen?

Extra informatie

 • Als u een mantelzorgverklaring nodig heeft, gaat de beoordeling / de aanvraag via MEE. 
  U kunt contact opnemen met MEE per mail via mantelzorgzhe@meevivenz.nl of telefonisch via telefoonnummer 0181 333 507.
 • Een mantelzorgwoning is geen nieuwe woning en krijgt daarom geen apart huisnummer. Wilt u toch een huisnummer? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Mantelzorgwoningen tellen niet mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Uitzonderingen hierop zijn:
  • mantelzorgwoningen die aangebouwd zijn aan de hoofdwoning of
  • een verbouwde schuur.

In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

Meer informatie is te vinden op mantelzorg.nl(externe link)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?