Melding openbare ruimte

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente. 

Hoe werkt het?

Wel melden bij de gemeente

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • storing aan een ondergrondse container
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • riolering en wateroverlast

Niet melden bij de gemeente

Let op!

De gemeente lost niet alle meldingen op. Hebt u een melding gedaan over voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn? Dan doet de gemeente niets. U kunt uw melding doen bij de eigenaar.

Wat moet ik doen?

U geeft uw melding door aan de gemeente via:

Melding openbare ruimte

Hoe lang duurt het?

De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 2 werkdagen. Dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig. 

Telefonisch spreekuur

Op werkdagen zijn de opzichters van de buitenruimte telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 9.00 uur. Bel hiervoor naar 14 0181

Calamiteit

Een calamiteit buiten kantooruren melden? Zoals een gat in de weg, omgevallen boom of andere gevaarlijke situatie die niet kan wachten tot de volgende dag? Bel 140181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?