Iedereen moet zich aan de milieuregels(externe link) houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling
 • vervuiling van de bodem
 • stank- of geluidsoverlast

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
 • geven informatie
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn:

 • Politie
 • Provincie
 • Rijkswaterstaat
 • Waterschap
 • Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA(externe link))
 • Inspectie Leefomgeving en Transport

Wat moet ik doen?

U meldt milieuvervuiling bij de gemeente. Bel hiervoor met 14 0181.

Als u een milieuovertreding of -misdrijf constateert of vermoedt, heeft u diverse mogelijkheden om dit kenbaar te maken.

 1. Met een milieu-klacht over een bedrijf en over vliegtuiglawaai kunt u 24 uur per dag terecht bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond(externe link).
 2. Voor klachten over particulieren, bouwen of slopen van panden en huisvuil kunt u terecht bij de gemeente of de politie.
 3. Voor klachten over (de vervuiling van) sloten en singels kunt u terecht bij de waterkwaliteitsbeheerder.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?