Nadeelcompensatie is een vergoeding van de gemeente aan eenieder die door een onherroepelijke planologische maatregel schade lijdt die niet voorzienbaar was. Zo kan bijvoorbeeld een wijziging van het omgevingsplan, of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplan activiteit de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Of de waarde van een onroerende zaak aantoonbaar verminderen. Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Hoe werkt het?

Nadeelcompensatie kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw huis of pand is minder waard geworden door het besluit. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het besluit. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming nadeel

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in het veroorzaakte nadeel zijn twee zaken van belang:

 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

U krijgt een tegemoetkoming als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

 • waardevermindering van de onroerende zaak
 • inkomensderving

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op! U moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat de schadeveroorzakende wijziging van het omgevingsplan definitief is, of binnen 5 jaar nadat de schadeveroorzakende omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit in werking is getreden.

Verzoek indienen planschade - met DigiD

Verzoek indienen planschade - met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

U kunt uw verzoek voor planschade ook per post sturen naar:

Gemeente Voorne aan Zee
College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 13 
3220 AA  HELLEVOETSLUIS

Kosten

OmschrijvingKosten
Indienen verzoek planschade€ 300,00

Deze kosten krijgt u alleen terug als planschade wordt toegekend.

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

 • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?