De gemeente Voorne aan Zee stimuleert natuurinclusief bouwen en ontwerpen, zodat gebouwen en steden niet alleen een fijne leefomgeving vormen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de soorten die in gebouwen wonen, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Deze soorten zijn afhankelijk van huizen en gebouwen voor nestgelegenheid en verblijfplaatsen. Door sloop, renovatie en na-isolatie verdwijnen veel van deze verblijfplaatsen, waardoor deze soorten langzaam uit de stad verdwijnen.

Een belangrijk onderdeel is daarom het plaatsen van nestplaatsen voor gierzwaluwen en huismussen en verblijfsplaatsen voor vleermuizen in (nieuw te bouwen) huizen en andere gebouwen. Er zijn ook veel andere manieren om planten en dieren een plekje te geven in de stad. Denk aan het maken van groene en bruine daken, groene gevels, natuurvriendelijke oevers, groene tuinafscheidingen (bijvoorbeeld heggen) en van faciliteiten voor bijen.

Maatregelen die positief zijn voor planten en dieren, werken in veel gevallen ook mee aan klimaatadaptatie. Zo zorgen groen en water ook voor schaduw en verkoeling tijdens een hittegolf. Minder verharding en groene daken zorgen ervoor dat er minder regenwater in het riool terechtkomt. Hierdoor is er minder wateroverlast.

Meer informatie over natuurinclusief bouwen is te vinden op de website: www.checklistgroenbouwen.nl.