Net op zee - Nederwiek 3

Gemeente Voorne aan Zee en omliggende gemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) geïnformeerd over een ondergrondse hoogspanningsverbinding. Deze verbinding loopt van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt, naar land te transporteren.
Er zijn meerdere opties voor de verbinding in beeld. Dit betekent dat er mogelijk door een deel van Voorne aan Zee een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding komt. Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een deel door Voorne aan Zee loopt, zijn wij in dit proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de (ligging van de) verbinding.

Het nieuwe energiesysteem van Nederland 

Voorne aan Zee ligt aan de kust ligt tussen de (toekomstige) windparken op zee en de haven van Rotterdam en ook industriegebieden meer landinwaarts. Daarom krijgen we  hier de komende jaren te maken met verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem. 

Gemeente Voorne aan Zee volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende landelijke projecten voor het vernieuwen van het energiesysteem met veel aandacht. We kijken wat de belangen en mogelijke gevolgen zijn voor Voorne aan Zee, het landschap en de plannen die Voorne aan Zee zelf heeft. Deze brengen we onder de aandacht van EZK en betrokken netwerkbedrijven tijdens gesprekken en door te reageren op (formele) stukken. En we benadrukken dat het belangrijk is dat projecten in samenhang worden opgepakt, waarbij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties goed worden betrokken en geïnformeerd. Voor alle projecten geldt dat de gemeente geen rol heeft in de besluitvorming.

Meer informatie 

Meer informatie over de verschillende windparken op zee kunt u vinden op de projectwebsite van Netopzee. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer (070) 379 89 79