Nieuwsbrief woonbedrijf februari 2024

Afgelopen zomer ontving u van ons de laatste nieuwsbrief. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2024. Met de nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte houden van een aantal lopende zaken en andere weetjes. 

Bezoek- en contactgegevens

Wij willen u er graag op wijzen dat Woonbedrijf Voorne aan Zee twee bezoeklocaties heeft. U kunt ons vinden in het Gemeentehuis Voorne aan Zee aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis en op de locatie
Pinnepot aan de Langeweg 34 te Oostvoorne. 

Let op: wilt u bij ons langskomen? Dit kan alleen als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Graag verwijzen wij u ook naar onze website. U kunt meer informatie vinden op: www.voorneaanzee.nl/woonbedrijf.

Storingen, reparatie en onderhoud

Storingen en meldingen voor reparatie en onderhoud kunt u nog steeds op dezelfde manier aan ons
doorgeven. U kunt op werkdagen telefonisch contact opnemen met de opzichter tussen 08.00 en 09.30 uur via telefoonnummer 0181 – 40 80 52 of via woonbedrijf@voorneaanzee.nl.

Buiten kantoortijden zijn onze opzichters bereikbaar voor spoedgevallen op 0181 - 40 80 52.

Huurdersvereniging 

Op 25 september 2023 is in Rockanje de ondertekening van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de Huurdersvereniging Voorne aan Zee en het Woonbedrijf gevierd. Wethouder Daan van Orselen en de voorzitter van de huurdersvereniging Ger van Heck tekenden de nieuwe samenwerkingsafspraken. 

Woonbedrijf Voorne aan Zee heeft een voorstel gedaan aan de Huurdersvereniging om te komen tot hernieuwde samenwerkingsafspraken. Tijdens twee inspirerende en waardevolle gezamenlijke werksessies is de samenwerking opnieuw vorm gegeven. De eerste sessie stond in het teken van de overeenkomst en hoe men met elkaar omgaat. In de tweede sessie zijn concrete afspraken gemaakt over bij welke onderwerpen het Woonbedrijf de Huurdersvereniging betrekt en wat dat voor de toekomst betekent.

Bent u nog geen lid van Huurdersvereniging Voorne aan Zee en zou u dat wel willen? Dan kunt u zich aanmelden. Dat kan door een e-mail te sturen naar hvwestvoorne@gmail.com. De contributie bedraagt EUR 9,00 per jaar. 

Wethouder Daan van Orselen en de voorzitter van de huurdersvereniging Ger van Heck tekenen de nieuwe samenwerkingsafspraken

De Huurdersvereniging behartigt de belangen van de huurders:

 • bij gebreken aan de woning;
 • overlast / begeleiding;
 • begeleiding huurcommissie;
 • informatie / vragen;
 • u ontvangt 4 keer per jaar het verenigingsblad;
 • 1 keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats. 
   

Betaalproblemen  

Het kan zijn dat u onverwacht door omstandigheden (tijdelijk) in de financiële problemen raakt, waardoor u niet op tijd de huur kan betalen. Dit kan iedereen weleens overkomen. 
Blijf hier niet mee zitten, hierdoor loopt uw betalingsachterstand én de kosten alleen maar op en is het steeds moeilijker om deze weg te werken.

U kunt contact met ons opnemen om een betaalregeling of tijdelijk uitstel van betaling af te spreken. U kunt van maandag tot en met donderdag telefonisch contact opnemen met de woonconsulent tussen 09.00 en 11.00 uur via telefoonnummer 14 0181 of u kunt een e-mail sturen naar huurzakenwoonbedrijf@voorneaanzee.nl.

Huurverlaging 

Hogere energieprijzen, duurdere boodschappen – bij het Woonbedrijf merken wij dat het voor steeds meer huurders moeilijk is om alle rekeningen te betalen. Het afgelopen jaar hebben wij onze huurders die daar recht op hadden, de mogelijkheid gegeven om huurverlaging aan te vragen. Ruim 17 procent van onze huurders heeft hier gebruik van kunnen maken. Het Woonbedrijf streeft ernaar om de huren betaalbaar te houden voor onze huurders. Is uw inkomen na 2021 gedaald en duurde dit tenminste zes maanden? Dan kunt u de huurverlaging in 2024 nog steeds aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Projecten & onderhoud

Nieuwbouw van 42 sociale huurwoningen aan de Patrijzenlaan in Oostvoorne

Begin oktober vond het eerste officiële moment plaats waarbij wethouder Daan van Orselen het bouwbord onthulde en de overeenkomst ondertekende.

Op het bouwterrein zijn de eerste werkzaamheden nu goed zichtbaar. Nadat het terrein gereed was gemaakt voor de bodemwarmteboringen, is gestart met deze boringen. De werkzaamheden aan de warmteboringen zijn voor de kerstvakantie afgerond. Op woensdag 20 december is de boorstelling voor de funderingspalen neergezet. De eerste boorpaal die de grond in ging, was ook de laatste funderingspaal die in 2023 de grond in ging. 

De boorwerkzaamheden zijn vanaf 15 januari weer opgestart. Er is bewust gekozen voor boorpalen om overlast naar de omgeving zo veel als mogelijk te voorkomen. Bouwbedrijf Schrijver werkt nu toe naar een start van de werkzaamheden voor infra, riolering en fundering. 

Planning (afhankelijk van de weersomstandigheden)

 • 1e kwartaal: plaatsen fundering, wanden en vloeren;
 • 2e kwartaal: plaatsen daken en gevels en plaatsen binnenwanden, vloerafwerking, installatiewerk;
 • 3e kwartaal: afmonteren installaties, plaatsen keukens, badkamers en stukwerk;
 • verwachte oplevering eind 3e kwartaal 2024.
Patrijzenlaan Voorne aan Zee

Verhuur van de woningen 

In december zijn de woningen geadverteerd op Woonnet Rijnmond. Net voor de feestdagen is de inschrijfperiode gesloten. In totaal ontving het Woonbedrijf 2.724 inschrijvingen. De komende periode gebruikt het Woonbedrijf voor het toewijzen van de woningen. Naar verwachting is dit half februari afgerond en zijn de nieuwe huurders voor deze woningen bekend.

Planmatig onderhoud 

Ieder huis heeft onderhoud nodig. Met grote en kleine reparaties zorgt het Woonbedrijf ervoor dat uw huis in goede staat blijft. Elk jaar geven wij delen van onze woningen een onderhoudsbeurt. Dat kan schilderwerk zijn of schoonmaakwerk. Maar soms vervangen wij ook kozijnen, voegwerk of installaties in de woning. Wij noemen dit planmatig onderhoud. Op onze website kunt u binnenkort het overzicht met gepland onderhoud voor 2024 terugvinden www.voorneaanzee.nl/planmatig-onderhoud

Aanbesteding onderhoud 

Donderdag 25 januari jl. tekende wethouder Daan van Orselen de raamovereenkomsten met drie aannemers voor het onderhoud aan de huurwoningen voor de komende jaren. De drie aannemers sluiten qua bedrijfsvoering aan op de ambities en doelstellingen van het Woonbedrijf. Door een duurzame samenwerking voor langere periode aan te gaan, willen wij de service aan onze huurders verhogen. 

Wethouder Daan van Orselen tekent de raamovereenkomsten met drie aannemers

Woonbedrijf Voorne aan Zee is verantwoordelijk voor goede huisvesting van haar huurders. Als er iets kapot is in een woning, zoals een gebroken raam, een verstopt riool of heeft u lekkage, dan dient u als  huurder een reparatieverzoek in bij het Woonbedrijf. Het Woonbedrijf heeft een eigen dienst beschikbaar, die een deel van die meldingen kan oppakken. Daarnaast voeren aannemers veel reparatieverzoeken uit. Ook zorgen zij voor het onderhoud aan de woningen bij verhuizingen.
 
Voor vragen of reparatieverzoeken neemt u altijd eerst contact op met het Woonbedrijf. U kunt op werkdagen telefonisch contact opnemen met de opzichter tussen 08.00 en 09.30 uur via telefoonnummer 0181 – 40 80 52 of via woonbedrijf@voorneaanzee.nl.

Heeft u vragen of klachten over uw cv-ketel? Dan kunt u dit melden bij Energiewacht West Nederland. U kunt storingen 24 uur per dag, 7 dagen per week melden via telefoonnummer: 088 555 32 50.

Tot slot 

Woonbedrijf Voorne aan Zee is inmiddels gewend op onze nieuwe locaties. Wij streven ernaar om onze dienstverlening te behouden. Wij proberen u via deze nieuwsbrieven zo veel als mogelijk op de hoogte te houden maar heeft u vragen of opmerkingen twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.