Nieuwsbrief woonbedrijf mei 2024

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2024. Met de nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte houden van een aantal lopende zaken en andere weetjes. 

Bezoek- en contactgegevens

Wij willen u er graag op wijzen dat Woonbedrijf Voorne aan Zee twee bezoeklocaties heeft. U kunt ons vinden in het Gemeentehuis Voorne aan Zee aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis en op de locatie Pinnepot aan de Langeweg 34 te Oostvoorne.

Let op: wilt u bij ons langskomen? Dit kan alleen als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Graag verwijzen wij u ook naar onze website. U kunt meer informatie vinden op: www.voorneaanzee.nl/woonbedrijf.

Storingen, reparatie en onderhoud

Storingen en meldingen voor reparatie en onderhoud kunt u nog steeds op dezelfde manier aan ons doorgeven. U kunt op werkdagen telefonisch contact opnemen met de opzichter tussen 08.00 en 09.30 uur via telefoonnummer 0181 – 40 80 52 of via woonbedrijf@voorneaanzee.nl.

Buiten kantoortijden zijn onze opzichters bereikbaar voor spoedgevallen op 0181 - 40 80 52.

Projecten & onderhoud

Nieuwbouw van 42 sociale huurwoningen aan de Patrijzenlaan in Oostvoorne

Projectupdate: de bouw verloopt volgens planning. Nadat het rioolstelstel is aangelegd zijn de begane grondvloeren aangebracht. Daarna is gestart met het lijmwerk. Hierna ging de bouw de hoogte in en zijn de eerste verdiepingsvloeren gelegd. Komende weken gaan we richting het hoogste punt. Hierdoor krijgen wij steeds meer zicht op hoe de woningen eruit gaan zien. 

Planning (afhankelijk van de weersomstandigheden) 

  • 2e kwartaal: plaatsen daken en gevels en plaatsen binnenwanden, vloerafwerking, installatiewerk
  • 3e kwartaal: afmonteren installaties, plaatsen keukens, badkamers en stucwerk
  • verwachte oplevering eind 3e kwartaal 2024

Verhuur van de woningen

Inmiddels zijn alle woningen toegewezen en ook de huurcontracten zijn allemaal ondertekend. Sommige huurders/buren hebben elkaar al ontmoet bij een gezamenlijk tekenmoment.

Woningen van Hef Wonen  

Misschien heeft u er al over gelezen in de media. Het Woonbedrijf gaat woningen overnemen van Hef Wonen. Een samenwerkingsverband van woningcorporaties Maasdelta, Ressort Wonen en het gemeentelijk Woonbedrijf Voorne aan Zee neemt zo’n 750 woningen in Brielle over van Hef Wonen. 

De Rotterdamse woningcorporatie Hef Wonen verkoopt haar woningen in Brielle. Het gaat om woningen in het centrum en omliggende wijken van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Hef Wonen wil zich volledig richten op de stadsregio Rotterdam, maar vindt het belangrijk dat de woningen beschikbaar blijven voor de sociale huurmarkt. 

De gemeenteraad van de gemeente Voorne aan Zee nam op 18 april een positief besluit over de overname van bijna 300 woningen. De verwachting is dat de woningen halverwege dit jaar worden overgedragen.

Wet goed Verhuurderschap

De wet goed Verhuurderschap is op 1 juli 2023 ingegaan. 

De wet goed Verhuurderschap geeft duidelijkheid aan verhuurders en verhuurbemiddelaars en biedt huurders bescherming: wat mag en wat mag niet. Op de volgende pagina wet goed verhuurderschap op de website van gemeente Voorne aan Zee kunt u hierover meer informatie vinden. Zo leest u hier wat u kunt melden en indien nodig hoe u dit kunt doen. 

Uitbreiding Woonbedrijf

In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden voor team Woonbedrijf toegenomen. De afgelopen jaren heeft het Woonbedrijf deze diverse extra werkzaamheden opgepakt binnen het huidige team. Nu wij ook bijna 300 woningen van Hef Wonen gaan overnemen is het tijd om ook binnen ons team uit te gaan breiden om de dagelijkse werkzaamheden behorend bij onze huurwoningen aan te kunnen. Daarnaast zijn de extra collega’s nodig om de nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten goed uit te voeren maar het draagt natuurlijk ook bij aan het behouden van onze dienstverlening naar u. De afgelopen maanden zijn er al vier nieuwe medewerkers gestart en ook de komende maand start er nog een nieuwe collega. U treft ze vanzelf in de wijk of aan de telefoon. Wij heten onze nieuwe collega’s van harte welkom. 

Burenoverlast

Al onze huurders willen fijn wonen in een leefbare woonomgeving. De meeste buren kunnen goed met elkaar overweg, ondanks dat zij verschillende achtergronden en leefstijlen hebben. Soms gebeurt het helaas ook dat buren last van elkaar hebben.

Op de website van het Woonbedrijf hebben wij uitgebreid beschreven hoe u hier mee om kunt gaan. U leest hier bijvoorbeeld over buurtbemiddeling. U kunt hier meer informatie over vinden op de pagina burenoverlast op onze website.

U kunt het zich misschien nu niet voorstellen, maar het mooie weer zit er toch een keer aan te komen. De dagen worden langer, de barbecue wordt weer uit de schuur gehaald en mensen zijn langer buiten aan het genieten van de zomeravonden, dit vaak met een achtergrondmuziekje. Heel gezellig, maar probeer ook rekening te houden met elkaar. Geeft u bijvoorbeeld een feestje? Laat het de buren even weten. Dit kan onderlinge irritatie voorkomen. 

Stichting Push

In het Briels Nieuwsland heeft op 15 april jl. een interview gestaan met Lowie Reinders, projectleider Stichting Push Buurtbemiddeling Voorne aan Zee. In dit interview wordt verteld wat buurtbemiddeling is, waar het voor ingezet kan worden en hoe het in de praktijk werkt. Een kopie van dit interview treft u ter informatie bij deze nieuwsbrief aan. Misschien wilt u zelf bemiddelaar worden. Dan kunt u zich aanmelden want Stichting Push zoekt nog mensen. 

Tot slot 

Woonbedrijf Voorne aan Zee is inmiddels gewend op onze nieuwe locaties. Wij streven ernaar om onze dienstverlening te behouden. Wij proberen u via deze nieuwsbrieven zo veel als mogelijk op de hoogte te houden maar heeft u vragen of opmerkingen twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.