Noordweg 16 (Horizon) Oostvoorne

Het perceel aan de Noordweg 16 staat te koop. De gemeente Voorne aan Zee wil deze locatie graag aankopen. Daarom heeft de gemeente onlangs een voorkeursrecht gevestigd op dit perceel. Dat betekent dat de eigenaar, als hij het perceel wil verkopen, het perceel eerst aan de gemeente moet aanbieden.

Oekraïense vluchtelingen, starters en spoedzoekers

De gemeente wil de locatie aankopen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment worden veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen in vakantieparken. Als we de locatie Noordweg 16 aankopen, kunnen we hier een eigen opvang organiseren voor langere periode, waar we zelf over beschikken. Daarnaast willen we deze locatie ook graag deels gebruiken voor eigen inwoners, specifiek starters en spoedzoekers. Ook onder deze groepen is er grote behoefte aan woonruimte; het is voor hen niet eenvoudig om snel een betaalbare woning te vinden. Wij vinden het belangrijk om ook voor hen meer oplossingen te bieden.   

Vervolgproces

Op dit moment is het perceel nog niet aangekocht door de gemeente. Als het zover komt dat de gemeente het perceel heeft gekocht, betrekken we de mensen die in de directe omgeving wonen bij de verdere uitwerking van de plannen.           

Waarom wil de gemeente deze locatie kopen?

We vinden het belangrijk dat we, verspreid over de hele gemeente, goede opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Voor een aantal locaties die we nu gebruiken, geldt dat we steeds in gesprek moeten om te zien of we de plek langer kunnen gebruiken. Dat is bijvoorbeeld zo bij vakantieparken. Als we een extra eigen locatie hebben dan zijn we er zekerder van dat we hen daar langdurig op kunnen vangen. We kunnen dan ook het aantal opvangplakken op andere locaties verminderen.
Naast de verantwoordelijkheid die we voelen voor de opvang van Oekraïners, vinden we ook dat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze eigen inwoners. Ook onder hen is er behoefte aan betaalbare woonruimte. Het kan nu soms lang duren voor bijvoorbeeld starters in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning. Daarom willen we aan de Noordweg ook deels ruimte maken voor starters en spoedzoekers. 

Wordt dit een locatie voor de opvang van asielzoekers?

Nee, wij hebben geen plannen om deze locatie in te gaan zetten voor de opvang van asielzoekers. 

Hoe gaat de gemeente omwonenden betrekken?

Als gemeente nemen we zelf het besluit om deze locatie aan te kopen en voor welk doel (opvang Oekraïners, starters, spoedzoekers). We vinden het belangrijk dat omwonenden daar zo vroeg mogelijk van op de hoogte zijn en een plek hebben waar zij met vragen terecht kunnen. Daarom hebben wij hen dus al voor aankoop van het perceel een brief gestuurd over onze wens om deze locatie aan te kopen voor deze doelgroepen. 

Als het zover komt dat het perceel ons eigendom is, gaan we de omwonenden verder betrekken. De verbouwing, inrichting van het perceel, verkeer, parkeren etcetera, zijn onderwerpen waarover we graag de inbreng van de omgeving willen hebben. 

Aan hoeveel Oekraïners gaat deze locatie opvang bieden?

Dat is nog niet exact bekend, we gaan nog in gesprek met de omgeving. Er zal een schouw plaatsvinden om te zien hoe we het perceel zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten voor Oekraïense ontheemden, starters en spoedzoekers.

Is deze opvang wel nodig; Voorne aan Zee vangt toch al veel Oekraïners op?

Wij vangen in de gemeentelijke opvanglocaties op dit moment ongeveer 420 Oekraïners op. Voor een aantal locaties die we nu gebruiken, geldt dat we steeds in gesprek moeten om te zien of we de plek langer kunnen gebruiken. Dat is bijvoorbeeld zo bij vakantieparken. Als we een extra eigen locatie hebben dan zijn we er zekerder van dat we hen daar langdurig op kunnen vangen. De locatie Noordweg is niet bedoeld om extra Oekraïners op te vangen. Het gaat om Oekraïners die nu al in onze gemeente worden opgevangen op noodopvanglocaties. Zodra de locatie aan de Noordweg in gebruik is, kunnen we het aantal opvangplekken op andere locaties verminderen. 

Wanneer gaat de opvanglocatie aan de Noordweg open?

Als we de locatie kunnen aankopen, moet er eerst nog verbouwd worden. We hopen in de loop van 2025 dan ongeveer de locatie te kunnen openen.