De gemeente Voorne aan Zee werkt aan een omgevingsvisie. Dat is een langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor alles wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. 

De visie

Een omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van de gemeente. De visie gaat dus in op de toekomstige ontwikkelingen en op wat er behouden moet blijven. Ook komen de doelen die we met elkaar willen bereiken en hoe we die willen bereiken aan bod. De omgevingsvisie vormt straks het uitgangspunt voor nieuw beleid en plannen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. 

Toekomst

Iedere gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dit is een van de verplichte onderdelen als (mogelijk halverwege 2023) de Omgevingswet in werking treedt. De gemeente werkt in 2023 aan de omgevingsvisie. Er zijn al toekomstvisies voor verschillende deelgebieden van de gemeente, evenals de toekomstvisie Voorne aan Zee. Die laten ook al zien wat we waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst. Deze worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente bedenkt de omgevingsvisie niet alleen. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen worden hierbij betrokken. Meer informatie volgt in de eerst maanden van 2023.

De gemeente verwacht dat de omgevingsvisie in de eerste helft van 2024 klaar zal zijn. De gemeenteraad van Voorne aan Zee stelt de omgevingsvisie dan vast.