Op deze pagina vindt u informatie over de ‘Ondernemer van het jaar prijs’. 

Op 28 november 2024 wordt de eerste Ondernemer van het Jaar prijs binnen de gemeente Voorne aan Zee uitgereikt tijdens de jaarlijkse ondernemersavond. De ‘Ondernemer van het Jaar’ prijs is de opvolger van de ondernemersprijs die jaarlijks in de voormalige gemeente Brielle werd uitgereikt aan een Brielse ondernemer. De prijs is nu in een nieuw jasje gestoken en bedoeld voor alle ondernemers in Voorne aan Zee. 

Vanaf 13 juni kunnen ondernemers worden voorgedragen aan de jury.

Voor wie is deze prijs bedoeld?

Ondernemers uit alle dorpen en kernen in de gemeente Voorne aan Zee kunnen worden voorgedragen. Ze moeten een gevestigd bedrijf in de gemeente Voorne aan Zee hebben en minimaal zes maanden aan het ondernemen zijn. Een ondernemer kan zichzelf voordragen of iemand anders kan dat voor een ondernemer doen, zoals de jury, een inwoner of een andere ondernemer. Om mee te doen, moet u een voordrachtformulier invullen. Een ondernemer moet wel voldoen aan bepaalde eisen, deze zijn te vinden verderop deze pagina. 

Wie zijn de jury?

De jury bestaat uit ondernemers uit de verschillende dorpen en kernen, wethouder Economie Aart Jan Spoon en iemand vanuit de ondernemersverenigingen. Zij nomineren drie kanshebbers uit de voorgedragen ondernemers. 

Hoe kunt u meedoen?

Kent u een ondernemer die deze prijs zou moeten winnen? Via het e-mailadres ondernemersloket@voorneaanzee.nl kunt u het voordrachtformulier aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u ook via dit e-mailadres inleveren. Doe dit wel vóór 26 juli 2024!

Toelichting voordrachtformulier ondernemers

De prijs Ondernemer van het Jaar is bedoeld voor ondernemers met een gevestigd bedrijf in gemeente Voorne aan Zee, die minimaal zes maanden aan het ondernemen zijn.

Voordracht van een kandidaat kan plaatsvinden door:

 1. De ondernemer zelf;
 2. De jury;
 3. Ondernemers en inwoners van gemeente Voorne aan Zee.

Minimale criteria voor een voordracht:

 1. De voordracht:
  •    Wordt voorzien van NAW-gegevens van de voorgedragen ondernemer en een motivatie die betrekking heeft op onderstaande beoordelingscriteria;
  •    Kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend naar eigen invulling en creativiteit;
  •    Mag niet worden voorzien van producten, middelen of anderszins objecten die door de jury of derden kunnen worden bestempeld als giften.
 2. De kandidaat is eigenaar/directeur-grootaandeelhouder van een onderneming die gevestigd is in gemeente Voorne aan Zee.
 3. Stichtingen, verenigingen en (semi)overheidsinstellingen, overheidsfunctionarissen met een eigen onderneming in de gemeente Voorne aan Zee en de juryleden zijn uitgesloten van deelname.
 4. Er is voldoende draagvlak voor de voordracht. De jury onderzoekt dit draagvlak.

De jury, bestaande uit ondernemers uit de verschillende dorpen en kernen in gemeente Voorne aan Zee, een afgevaardigde van de ondernemersverenigingen en wethouder Economie Aart Jan Spoon, beoordeelt de ingezonden voordrachten. De jury nomineert 3 voorgedragen kandidaten die aan de hand van onderstaande beoordelingscriteria de meeste kans hebben op de prijs.

De jury beoordeelt de inzendingen op kwalitatief ondernemerschap. De beoordelingscriteria zijn:

 1. Innoverend vermogen
 2. Voorzien in een behoefte
 3. Onderscheidend vermogen
 4. Pioniersmentaliteit
 5. Creëren en benutten van kansen
 6. Bijzondere prestatie(s)
 7. Leveren van een positieve bijdrage aan de gemeenschap, het bedrijfsleven en het imago van Voorne aan Zee (bijv. creëren van werkgelegenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, toepassen duurzaamheid, lokale betrokkenheid of van lokale/regionale betekenis)

Na bekendmaking van de 3 genomineerde kandidaten volgt een publieke stemming. Na de telling van alle stemmen (publiek en jury) stelt de jury de uiteindelijke winnaar vast. De winnaar wordt tijdens de Ondernemersavond op 28 november 2024 bekend gemaakt.