Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Woonbedrijf Voorne aan Zee en Huurdersvereniging Voorne aan Zee

Op 25 september is in Rockanje de ondertekening van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de Huurdersvereniging en het Woonbedrijf gevierd. Wethouder Daan van Orselen en de voorzitter van de huurdersvereniging Ger van Heck tekenden de nieuwe samenwerkingsafspraken. Een aantal leden van de huurdersvereniging waren hierbij aanwezig.

Totstandkoming samenwerkingsovereenkomst

De vorige samenwerkingsovereenkomst dateert uit 2009 en de wereld ziet er inmiddels aanzienlijk anders uit. Onder andere de fusie van de drie voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne naar gemeente Voorne aan Zee betekent bijvoorbeeld een groter werkgebied voor het Woonbedrijf. Daarom heeft Woonbedrijf Voorne aan Zee een voorstel gedaan aan de Huurdersvereniging om te komen tot hernieuwde samenwerkingsafspraken. Via twee inspirerende en waardevolle gezamenlijke werksessies is de samenwerking opnieuw vorm gegeven. De eerste sessie stond in het teken van de overeenkomst en hoe men met elkaar omgaat. In de tweede sessie zijn concrete afspraken gemaakt over bij welke onderwerpen het Woonbedrijf de Huurdersvereniging betrekt en wat dat voor de toekomst betekent.

Betaalbare woningen ook in de toekomst

Woonbedrijf Voorne aan Zee is een onderdeel van gemeente Voorne aan Zee. Het Woonbedrijf zet zich ook de komende jaren in voor goede en betaalbare huisvesting. In het vastgestelde Koersplan staan de plannen en ambities beschreven op het gebied van beschikbaarheid, verduurzaming en woningkwaliteit, sociale en fysieke leefbaarheid, dienstverlening en participatie en de interne opgave. Het Woonbedrijf en de Huurdersvereniging kijken uit naar een fijne verdere samenwerking!