De gemeente is eigenaar van onroerend goed, zoals huizen en gebouwen. Als u een huis of gebouw van de gemeente wilt kopen, huren of pachten, dan kunt u dit aanvragen. 

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Geef hierbij aan om welk huis of gebouw het gaat. Geef ook aan waarvoor u het wilt gebruiken. Bel hiervoor met 14 0181.

Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?