U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u via het digitale loket ‘Mijn SVHW(externe link)’  bezwaar maken. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Wat moet ik doen?

 1. De gemeente zendt u een WOZ-beschikking. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw woning of pand voor de komende jaren.
 2. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting.
 3. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u in principe toch de belasting voor het gehele jaar betalen. U kunt dit verrekenen met de volgende bewoner.
 4. Bent u het niet eens met de opgelegde onroerendezaakbelasting dan kunt u hiertegen bij de gemeente bezwaar maken. (U maakt dan ook bezwaar tegen de getaxeerde waarde, zoals deze in de WOZ-beschikking staat vermeld)

SVHW regelt belastingzaken voor gemeente

Voor de gemeente Voorne aan Zee regelt het SVHW het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en stelt de waarden voor de WOZ vast.

Veelgestelde vragen belastingen en WOZ

Op de website van het SVHW(externe link) vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen en (het vaststellen van) de WOZ. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan direct contact op met het SVHW.

Mijn SVHW

Via het digitale loket ‘Mijn SVHW(externe link)’ kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens inzien en aanpassen.
 • Uw belastingaanslagen zien.
 • Uw taxatieverslagen zien.
 • Een incasso wijzigen.
 • Een betaling doen.
 • Kwijtschelding aanvragen.
 • Een hond aan- of afmelden.
 • Bezwaar maken.

Om gebruik te maken van ‘Mijn SVHW’ moet u inloggen met DigiD (voor personen) of met eHerkenning (voor bedrijven). Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan via DigiD(externe link) of eHerkenning(externe link).

Kosten

Kijk op de website van het SVHW | Tarieven(externe link) voor een prijsoverzicht van alle belastingen.

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?