U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) int de gemeentebelastingen, waaronder de OZB, voor de gemeente Voorne aan Zee.

Hoe werkt het?

  1. SVHW stuurt u namens de gemeente Voorne aan Zee een WOZ-beschikking. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw woning of pand voor de komende jaren.
  2. Ieder jaar in februari of maart krijgt u een aanslag van SVHW met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting.
  3. SVHW gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u op 2 januari uw woning verkoopt, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.
  4. Bent u het niet eens met de aanslag voor onroerendezaakbelasting, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij SVHW

Veelgestelde vragen over WOZ

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Kijk dan op de website van SVHW. Hier vindt u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over de WOZ. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het SVHW.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u via de website van SVHW bezwaar maken. Stuur uw bezwaar in binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Extra informatie OZB

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Meer informatie over de WOZ-waarde vindt u op de website van het SVHW.

Kosten

Kijk op de website van het SVHW | Tarieven voor een prijsoverzicht van alle belastingen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?