Ontwikkeling Stadsdorp 3223

In de wijk Nieuw-Helvoet werkt de gemeente aan een compleet nieuwe buurt: Stadsdorp 3223. Een unieke buurt in het hart van Hellevoetsluis met nieuwbouwwoningen, een sportcomplex, zwembad en een Kindcentrum. Een deel van de wijk is opgeleverd, een deel in uitvoering en een deel in voorbereiding.

At Home 3223

Op een deel van de locatie van rubber- en plasticfabriek Helvoet, heeft Novaform 59 koop- en huurwoningen opgeleverd. De woningen worden alweer enige tijd bewoond. Projectontwikkelaar Novaform rondt de laatste opleverpunten van het openbaar gebied op dit moment af. Als de restpunten zijn opgelost, wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente. Vanaf dat moment neemt de gemeente het onderhoud over en kunt u met uw vragen bij de gemeente terecht.
Voor vragen over uw woning, perceel of bijvoorbeeld de aangeplante beukenhagen blijft de verkoper van uw woning het aanspreekpunt. 

Vermaat-terrein

Fase 1

Op een deel van het voormalige bedrijfsterrein van busbedrijf Vermaat, aan de Amnesty Internationallaan, is nieuwbouwproject Acapella opgeleverd. Dit project is de eerste fase van de totaalontwikkeling. Het project bestaat uit twee woongebouwen: ‘de Bariton’ en ‘de Sopraan’. Beide gebouwen zijn voorzien van een gemeenschappelijke, groene binnentuin en bieden onderdak aan 14 royale herenhuizen en stadswoningen, 12 maisonnettes en 64 appartementen. Deze locatie biedt stads wonen in een uitzonderlijk groene omgeving.  

Fase 2

De plannen voor Vermaat fase 2 worden uitgewerkt. Op deze plek komen zo’n 112 woningen, met een gevarieerd programma. Het project is voor een brede doelgroep, waaronder starters en doorstromers op de woningmarkt, interessant. Qua uitstraling zal het project aansluiten op project Acapella Wonen (fase 1), dat zich direct naast de locatie Vermaat fase 2 bevindt.

In dit gebied komt ook ruimte voor voorzieningen als kleinschalige- en ondergeschikte detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke functies op de begane grond van de woongebouwen. In het huidige kantoorgebouw op de hoek van de Rijksstraatweg en de Amnesty Internationallaan is op de begane grond o.a. mogelijkheid voor: kleinschalige- en ondergeschikte detailhandel, daghoreca (geen maaltijdafhaalcentrum), een restaurant (daghoreca), maatschappelijke voorzieningen en kantoren.

De gemeenteraad van de gemeente Voorne aan Zee heeft op 30 mei 2024 het bestemmingsplan voor de tweede fase van woningbouwproject Vermaat vastgesteld. De officiële publicatie over de vaststelling van het bestemmingsplan, met meer informatie over de terinzagelegging van het plan (tot en met 24 juli 2024) vindt u op officielebekendmakingen.nl of via ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plan naam Vermaatterrein Fase 2).

Moriaanseweg Oost

Aan de Moriaanseweg Oost ontwikkelt Merwestreek vier vrijstaande en vier twee-onder-een-kapwoningen, ontworpen in de jaren ’30 architectuur. De woningen zijn alweer enige tijd geleden opgeleverd. Ontwikkelaar Merwestreek werkt nog aan het plaatsen van erfafscheidingen en het aanbrengen van bomen en beplanting. Vervolgens kan het parkeerterrein opengesteld worden. Vragen hierover kunt u stellen aan de verkoper van uw woning. Meer informatie over het project vindt u op de volgende website: www.merwestreek.nl.

Sportcomplex De Eendr8

Op een deel van de oude terreinen van voormalig busbedrijf Vermaat heeft de gemeente een nieuw sportcentrum met meerdere zwembaden, een sporthal en fitnessruimte gebouwd. Sportcentrum De Eendr8 is in gebruik genomen op 3 augustus 2020. Het sportcentrum is ontworpen en gebouwd door Cordeel Nederland BV. In samenwerking met zwembadspecialisten, Slangen + Koenis Architecten en Van Dorp Installatietechniek. Het gebouw is duurzaam en functioneel ontworpen. Door de slimme en open inrichting kunnen alle bezoekers snel hun weg vinden. De vormgeving en materialen van het gebouw passen bij de rijke industriële en maritieme geschiedenis van Voorne aan Zee. Meer informatie over De Eendr8 vindt u op de volgende website: www.deeendr8.nl

Kindcentrum De Samenstroom

Met de realisatie van Kindcentrum De Samenstroom - binnen Stadsdorp 3223 - heeft Voorne aan Zee en unieke samenwerkingsvorm die onderwijs, opvang en zorg bij elkaar brengt. Het IKC is medio 2021 opgeleverd en in schooljaar 2021-2022 in gebruik genomen door basisonderwijs De Windroos, Hendrik Boogaard, Montessori Voorne aan Zee, kinderopvang De Kinderkoepel en door Medische Kindzorginstelling CityKids. Het schoolplein is uitgevoerd met natuurlijke materialen. Buiten schooltijd is de buitenruimte toegankelijk voor de kinderen uit de buurt, zodat zijook in hun vrije tijd kunnen spelen op het terrein.

Er zijn klachten geweest over de huidige inrichting als ‘shared space’ (een verkeersprincipe waarbij de auto te gast is). Daarom is onderzocht of er verbeteringen mogelijk zijn. Aan de uitwerking van dit plan wordt momenteel de laatste hand gelegd. Zodra het plan gereed is en we meer weten over de uitvoering ervan, informeren wij de omgeving hierover.

Eendraghtshof (locatie oude zwembad, sporthal en scholen)

Op de plek waar de scholen en zwembad en sporthal De Eendraght stonden, komt woningbouw. Er is plek voor zo’n 29 vrije kavels. Ook komt er waarschijnlijk een seniorenhofje, dit is in onderzoek. De sloop van de oude gebouwen (oude zwembad, sporthal en scholen) is inmiddels gebeurd en op het terrein vinden de komende tijd voorbereidende werkzaamheden plaats.

Bestemmingsplan Eendraghtshof

Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024. U kunt geen zienswijzen meer indienen.

Het plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam Eendraghtshof. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2024 wordt vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Raad van State .

Informatie

Meer weten over dit project? Lees dan verder op www.eendraghtshof.nl. Als u interesse heeft in het kopen van een kavel schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief via www.eendraghtshof.nl.

Buurtaanpak omliggende straten

We bekijken ook in hoeverre de direct omliggende straten (Schoolslag, Vlinderslag en Wisselslag) kunnen profiteren van de ontwikkeling van Eendraghtshof. Er wordt voor deze straten een Buurtaanpak uitgevoerd. De bewoners worden hier door middel van bewonersavonden bij betrokken.

Gebiedsvisie en masterplan

Bij de stedenbouwkundige plannen voor de diverse deelgebieden horen de volgende documenten:

  • Gebiedsvisie Sportlaan en omgeving
  • Masterplan Sportlaan e.o

Wilt u de Gebiedsvisie Sportlaan en omgeving of het Masterplan Sportlaan bekijken? Dan kunt u dat bij ons opvragen. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.

Bestemmingsplan

De ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt op basis van de volgende bestemmingsplannen;