Hier informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het project Dwarsweg in Rockanje. 
De eerste fase van het project is al enkele jaren geleden afgerond met de bouw van het nieuwe gebouw De Merel en twintig sociale huurwoningen. Op vrij gekomen locatie van de oude bebouwing van De Merel, de bibliotheek en de school komen 24 woningen. 
 

Het plan

Er komen aan de Dwarsweg twee korte doodlopende straten met twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Aan de Dirk van Voornelaan komen vier vrijstaande woningen en aan de zuidzijde van het plan komt er één. Bij de woningen komen parkeerplaatsen op eigen terrein en nieuwe parkeervlakken aan de straten. Aan de zuidzijde van het plan komen enkele parkeerplaatsen extra voor de buurt. 

Wat vooraf ging

Na het opleveren van het nieuwe Multifunctioneel Centrum de Merel zijn de gebouwen aan de Dwarsweg gesloopt. Het terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat het terrein is voorbereid op de bouw van de woningen. Er zijn resterende gebouw- en straatmaterialen verwijderd, er is een gescheiden riolering voor zowel hemelwater als vuilwater en aansluitingen voor de toekomstige woningen aangelegd. Het terrein ligt nu klaar om de bouw van de woningen te kunnen starten.

Wat gebeurt er nu?

Naast de voorbereidende werkzaamheden op het terrein, heeft de selectie plaats gevonden van een ontwikkelaar die het woningbouwplan verder gaat uitwerken. Op maandag 4 maart 2024 is de overeenkomst getekend met Strandparel Wonen B.V. Deze ontwikkelaar zal de vergunning aanvragen en de woningen bouwen en verkopen. 
Komende periode wordt er hard doorgewerkt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2024 de verkoop zal starten. De start van de bouw is nu nog lastig in te schatten, de verwachting is dat bouwactiviteiten midden 2025 beginnen. 
 

Geïnteresseerd? 

Als u geïnteresseerd bent in de woningen in het project Strandparel, kunt meer informatie vinden op de projectwebsite van Strandparel Wonen B.V. Op deze website kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van de ontwikkelaar. Vragen aan de gemeente over dit project kunt u stellen via e.eijs@voorneaanzee.nl.
 

Voorbeeld ontwerp woningen project de Strandparel
Bovenaanzicht ontwerp project de Strandparel