Hier informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het project Dwarsweg in Rockanje. Op de locatie van de oude bebouwing van De Merel, de bibliotheek en de school komen 24 woningen.

Het plan

Er komen aan de Dwarsweg twee straten met elk 10 woningen. Aan de Dirk van Voornelaan komen 3 vrijstaande woningen en aan de zuidzijde van het plan komt er één. Bij de woningen komen parkeerplaatsen op eigen terrein en nieuwe parkeervlakken aan de straten. Aan de zuidzijde van het plan komen 12 parkeerplaatsen terug. Er is nog geen verdere uitwerking van de woningen.

Wat vooraf ging

Na het opleveren van het nieuwe Multifunctioneel Centrum de Merel is het grootste deel van de gebouwen aan de Dwarsweg gesloopt. De sportzaal bleef staan vanwege de aanwezigheid van een vleermuisnest. Door het ophangen van vleermuiskasten in de omgeving creëerden we een nieuwe huisvesting voor deze vleermuizen. Daarna kon een vergunning worden aangevraagd. Na de afgegeven vergunning is de sportzaal gesloopt.

Wat gebeurt er nu op het terrein?

Op dit moment wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat het terrein wordt voorbereid op de bouw van de woningen. Zo worden resterende gebouw- en straatmaterialen verwijderd, een gescheiden riolering voor zowel hemelwater als vuilwater en aansluitingen voor de toekomstige woningen aangelegd. De voorbereidende werkzaamheden duren tot in het najaar. Daarna zal het terrein nog wel even onbebouwd blijven.

De komende maanden

Naast de voorbereidende werkzaamheden op het terrein, zijn we ook tot en met het najaar bezig met de selectie van een ontwikkelaar die het woningbouwplan verder gaat uitwerken en de omgevingsvergunning (bouwvergunning) gaat aanvragen. De ontwikkelaar zal de woningen bouwen en verkopen.

We kunnen nu nog niet veel vertellen over hoe de woningen eruit komen te zien en voor welke prijzen ze worden verkocht. We verwachten dat de bouw in 2023 start. Echter zijn er landelijke uitdagingen, zoals stijgende prijzen van materialen en leveringsproblemen, waardoor we dit moeilijk kunnen voorspellen.