Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Wat moet ik doen?

U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente. 

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • uw naam en de naam van de leidinggevende
  • naam en adres van uw horecabedrijf
  • waarom u langer open wilt zijn
  • op welke dag(en) u langer open wilt zijn
  • tot hoe laat u open wilt zijn

Als u een feest of evenement in uw horecabedrijf organiseert, kan het voorkomen dat u daarvoor de openingstijden voor een keer wilt aanpassen. U vraagt dan een ontheffing aan bij de gemeente om langer open te mogen zijn.

Kosten

Kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:29, eerste lid, van de Algemene plaatselijke Verordening:

OmschrijvingKosten
Indien de ontheffing geldt voor één keer: 
Voor het eerste uur of een gedeelte daarvan, per dag€ 28,85
Voor ieder volgend uur of een gedeelte daarvan, per dag€ 3,90
Indien de ontheffing een geldigheidsduur heeft van een kalenderjaar of een gedeelte daarvan, gelden de tarieven als hierboven genoemd tot een maximum per ontheffing van€ 171,95

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?