Als u een feest of evenement in uw horecabedrijf organiseert, kan het voorkomen dat u daarvoor de openingstijden voor een keer wilt aanpassen. U vraagt dan een ontheffing aan bij de gemeente om langer open te mogen zijn.

Wat moet ik doen?

U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente. Bel hiervoor met 14 0181.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • uw naam en de naam van de leidinggevende
  • naam en adres van uw horecabedrijf
  • waarom u langer open wilt zijn
  • op welke dag(en) u langer open wilt zijn
  • tot hoe laat u open wilt zijn

Kosten

Kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:29, eerste lid, van de Algemene plaatselijke Verordening:

OmschrijvingKosten
Indien de ontheffing geldt voor één keer:
Voor het eerste uur of een gedeelte daarvan, per dag€ 28,05
Voor ieder volgend uur of een gedeelte daarvan, per dag€ 3,80
Indien de ontheffing een geldigheidsduur heeft van een kalenderjaar of een gedeelte daarvan, gelden de tarieven als hierboven genoemd tot een maximum per ontheffing van€ 166,95

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?