U wilt een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren. Hiervoor wilt u de overledene laten opgraven. Dit kan alleen als u:

  • toestemming hebt van de rechthebbende(n) op het graf;
  • een vergunning hebt van de gemeente.

Wat moet ik doen?

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. 
  • U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.

Aanvragen

U kunt een mail sturen naar begraafplaats@voorneaanzee.nl of belt u met 14 0181.

Brielle

OmschrijvingKosten
Opgraven € 887,50
Opgraven asbus uit particulier graf€ 189,65
Opgraven asbus uit particulier urnengraf€ 189,65
Verwijderen asbus uit particuliere urnennis€ 189,65

Hellevoetsluis

OmschrijvingKosten
Opgraven€ 1.039,56
Opgraven kindergraf 1 tot 12 jaar€ 691,82
Opgraven kindergraf beneden 1 jaar of doodgeboren kind€ 343,97

In het bedrag hierboven zijn niet de kosten inbegrepen van herbegraven of bijzetten in een andere grafruimte en het verwijderen en herplaatsen van een gedenkteken. Indien voor het herbegraven een kist of beenderenkist noodzakelijk is, is dat ook niet inbegrepen in deze bedragen.

Westvoorne

OmschrijvingKosten
Begraven of bijzetten van een asbus van kind onder 1 jaar of doodgeboren kind€ 316,75
Begraven of bijzetten van een asbus van kind van 1 tot 12 jaar € 633,55
Begraven of bijzetten van een asbus van een persoon van 12 jaar of ouder€ 1.273,45

Voor het lichten en overbrengen van een stoffelijk overschot uit het ene naar het andere graf op een der algemene begraafplaatsen komen extra kosten naast de in de tabel hierboven genoemde bedragen:

OmschrijvingKosten
Opgraven, als daarvoor geen andere kisten hoeven te worden verplaatst€ 934,65
Opgraven, als daarvoor andere kisten moeten worden verplaatst€ 1.292,35

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?