De gemeente is dagelijks bezig met het onderhouden van de bomen in Voorne aan Zee. Alle bomen zijn in beeld en worden volgens planning gemiddeld een keer in de drie jaar gecontroleerd, en als het nodig is gesnoeid. Bomen met een risico controleert de gemeente jaarlijks. 

Overlast van bomen

De gemeente krijgt wel eens verzoeken voor snoeien van bomen omdat bewoners overlast ervaren van bijvoorbeeld bladval, bloesem, pollen, pluizen, zaden, vallende vruchten en schaduw, veroorzaakt door gemeentelijk bomen. Het uitgangspunt is dat om deze redenen geen omgevingsvergunning voor kap wordt afgegeven of drastisch wordt gesnoeid. Een zekere mate van overlast wordt verwacht te worden getolereerd, aangezien gemeentelijk groen het algemeen belang dient. Hier kan echter van afgeweken worden door een goed gemotiveerde belangenafweging.

Zonnepanelen

Te plaatsen of al aanwezige zonnepanelen zijn geen reden om bomen te snoeien of te kappen. Om deze reden kan een kapvergunning worden geweigerd.

Heeft u vragen over bomen of wilt u iets melden? 

Meldingen kunt u maken via ons meldsysteem openbare ruimte. U kunt alleen een melding maken over bomen van de gemeente. De boom moet op grond van de gemeente staan.

Melding woon- en leefomgeving