Donderdag 18 april vanaf 20.00 uur is er weer een raadsvergadering waarin de gemeenteraad een aantal besluiten neemt.

De bespreekstukken van deze avond:

- Wijziging Gemeenschappelijke regeling recreatiegebied Voorne- Putten 2024

- Kadernota 2025 GR SVHW

- Aankoop woningen Brielle van Hef Wonen

- Opstellen verordening Starterslening

- Verordening Woonruimtebemiddeling 2024
Daarnaast is er nog een aantal ‘hamerstukken’.

U kunt hierbij aanwezig zijn in de raadzaal of het online volgen via: https://voorneaanzee.notubiz.nl/

Wilt u inspreken? Aanmelden kan tot 24 uur voorafgaande aan iedere vergadering via griffie@voorneaanzee.nl