Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 vierkante meter, heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van o.a. politieke, culturele of sportactiviteiten.

Hoe werkt het?

  • U heeft een vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht .
  • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is, moet u een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vergunning aanvragen.
  • Voor meer permanente reclame-uitingen en lichtreclame is een (lichte) bouwvergunning nodig. Dat betekent dat er meer eisen worden gesteld dan bij een aanvraag van een APV vergunning voor een tijdelijk reclamebord of aankondigingsbord.
  • De gemeente zal de bouwvergunningsaanvraag toetsen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting esthetisch moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen
  • U mag tijdelijke reclame niet eerder dan vier weken voor de te houden activiteit aanbrengen en u moet de reclame na afloop van het evenement zo spoedig mogelijk verwijderen.

Reclame met niet-commerciële doelen, zoals meningsuitingen en bekendmakingen, mogen gebruik maken van de vrije plakplaatsen.

Wat moet ik doen?

U dient de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van reclame tenminste 4 weken voorafgaand aan het moment van plaatsing aan te vragen. Bel hiervoor met 14 0181.

Voormalige gemeente  Hellevoetsluis

Voor het maken van reclame voor commerciële doelen biedt de voormalige gemeente Hellevoetsluis verschillende mogelijkheden: lichtbakken aan lichtmasten, A0 displays, ronddraaiende billboards en stadsklokken. De gemeente heeft de exploitatie van deze reclameobjecten uitbesteed aan de volgende bedrijven:

Voor de mogelijkheden, opties, voorwaarden en andere informatie voor het maken van reclame kunt u contact opnemen met de genoemde bedrijven.

Wat heb ik nodig?

Een aanvraag voor een reclamevergunning dient u schriftelijk te doen met hieraan toegevoegd

  1. De situering (op een kaart).
  2. De afmetingen van het object.
  3. Bij voorkeur een tekening of een foto van het object.

Kosten

OmschrijvingKosten
Ontheffing reclame plaatsen€ 175,20

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

De gemeente hanteert een maximumstelsel, op grond waarvan een maximum aantal borden (of andere reclame-uitingen) is toegestaan. Is dit aantal reeds gebruikt, dan weigert de gemeente nieuwe aanvragen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?