Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit mag doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente maakt afspraken met u over het opruimen van zwerfvuil na het uitdelen van uw reclamemateriaal. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).

Wat moet ik doen?

Laat de gemeente vooraf weten dat u reclamemateriaal wilt gaan verspreiden. Bel hiervoor met 14 0181.

Geef hierbij de volgende informatie:

  • de reden, de datum, het tijdstip en de plaats van verspreiding
  • het soort reclamemateriaal

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?