Welkom in zwembad de Meander! Wij vragen u om onze huisregels te volgen. Lees de regels goed door en houd u eraan. Zo houden we het voor iedereen leuk.

Reglementen abonnementen

Reglementen zwemabonnementen ABC en badenkaarten.

 • Men is verplicht zich in- en uit te schrijven voor de zwemabonnementen ABC. Dit kan via de webshop of schriftelijk aan de balie van M.F.C de Meander. Bij inschrijving dient u altijd inschrijfgeld te betalen.
 • Betaling van de abonnementen en/of badenkaarten gaat via een sportpas waar u € 5,00 borg voor betaald. Indien de sportpas onbeschadigd en onbeschreven wordt ingeleverd bij de balie, wordt de borg teruggegeven. Bij verlies van de sportpas dient u opnieuw € 5,00 borg te betalen voor een nieuwe sportpas. Let op, de sportpas is persoonsgebonden.
 • Iedere sporter dient de sportpas voor aanvang van de lessen te scannen bij de kassa van M.F.C. de Meander. Zonder registratie is er geen toegang tot de lessen mogelijk. De sportpas scant alleen bij voldoende saldo. U kunt zowel aan de kassa als digitaal via de webshop opwaarderen/verlengen.
 • Bij het niet gebruiken van het abonnement door bijvoorbeeld ziekte of vakantie is er geen restitutie mogelijk van het abonnementsgeld. In geval van langdurige ziekte of blessure, kan het abonnement (tijdelijk) stopgezet worden d.m.v. een schriftelijke opzegging. Bij her-inschrijving hoeft er dan geen inschrijfgeld betaald te worden.
 • Bij uitschrijving hanteren wij geen opzegtermijn. Het opzeggen van het abonnement kan nooit met terugwerkende kracht. Zonder berichtgeving van schriftelijke uitschrijving is men verplicht aan de periodieke betaling te voldoen.
 • D.m.v. een formulier kan men zich overschrijven naar een andere doelgroep aan het einde van het lopend abonnement.
 • Alle 5-badenkaarten hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, alle 10-badenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden. Als de geldigheid van de badenkaart is verstreken, heeft u geen recht op restitutie.
 • Tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. M.F.C. de Meander is bevoegd op 1 januari van elk kalenderjaar de tarieven te indexeren.

Met het bevestigen van de inschrijving, gaat u akkoord met de reglementen en geeft u toestemming tot het verwerken van uw persoons- en contactgegevens in de administratie van M.F.C. de Meander, conform de bepalingen uit de wet AVG.

Toegang

 • Kinderen jonger dan 18 jaar zijn van harte welkom in ons zwembad.
 • Zij moeten wel begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder. Deze persoon moet een zwemdiploma hebben en goed kunnen zwemmen. Begeleider en kind moeten badkleding dragen.

Hygiëne

 • Het is verplicht om vóór het zwemmen te douchen.
 • Gebruik tijdens het douchen geen shampoo of douchegel.
 • Draag geen schoenen in het zwembad en de ‘schone voetengang’.
 • Het dragen van overschoentjes is wel verplicht.
 • Buggy’s en kinderwagens zijn niet toegestaan in het zwembad.
 • Heeft u een besmettelijke ziekte? Dan mag u geen gebruik maken van het zwembad.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • U betreedt het zwembad op eigen risico.
 • De gemeente en de medewerkers van het zwembad zijn niet verantwoordelijk wanneer u uw spullen kwijtraakt of beschadigt in en om het gebouw. Zij zijn ook niet verantwoordelijk wanneer u lichamelijk letsel oploopt.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer u schade maakt aan onze spullen, ruimtes, medewerkers of andere bezoekers.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel. Wij tolereren geen gescheld, bedreigingen, geweld of ongewenste intimiteiten.

Hinderlijk gedrag

Hinderlijk gedrag is verboden. Hinderlijk gedrag is:

 • Verbaal en lichamelijk geweld.
 • Rondhangen bij de kleedkamers en kluisjes zonder een goede reden.

Veiligheid

 • Niet rennen in en rond het zwembad.
 • Geen breekbare voorwerpen in en rond het zwembad.
 • Kinderen en volwassen zonder A-diploma moeten zwemvleugels dragen.
 • Niet duiken in het ondiepe bad. Met borden, pionnen en plaatjes geven we aan waar u kunt duiken.
 • Niet springen van de hoge rand in het ondiepe water.
 • Niet springen van de kant op de drijfmatten.
 • Geen salto's en wokkels maken.

Gebruik van materiaal

 • U mag ons lesmateriaal niet gebruiken tijdens gezinszwemmen, vrij zwemmen en banenzwemmen.
 • Eigen drijfmiddelen zijn verboden. Denk aan luchtbedden, banden en flexiebeams.

Alcohol, drugs en roken

 • Roken, alcohol en drugs zijn verboden.
 • Wij geven geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel kunnen we u om uw legitimatie vragen.

Huisdieren

 • Huisdieren zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn blindengeleidehonden en hulphonden.

Eten en drinken

 • Eten of drinken dat u van thuis hebt meegenomen, is niet toegestaan. U kunt iets te eten of te drinken halen in onze bar.

Beeldmateriaal

 • Foto’s maken of filmen is verboden.
 • Dat geldt in het zwembad, in en rondom de kleedhokjes en douches.

Gevonden voorwerpen

 • Geef gevonden voorwerpen af bij de balie van de Meander. We verzamelen deze voorwerpen in de mand bij de spiegel (ingang zwembad).

Overig

 • Naast deze regels, gelden ook de regels van de overige zalen, de sporthal en de bar van de Meander.

Wanneer u zich niet aan onze regels houdt, of wij denken dat u dat niet doet, schakelen wij altijd de politie in. We kunnen er voor kiezen om u uit het zwembad te zetten. U mag dan voor korte of lange tijd niet meer in de Meander komen. U krijgt het geld dat u betaald heeft voor een toegangskaartje niet terug.