De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Hoe werkt het?

Er zijn 2 soorten aansluitingen:

  • gecombineerde stelsels
  • gescheiden stelsels

U hebt een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en afvoeren van regenwater.

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. 

Geef daarbij aan:

  • om hoeveel aansluitingen het gaat
  • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd)

Aansluiting hoofdriool - aanvragen met DigiD

Aansluiting hoofdriool - aanvragen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Kosten

  • In de bebouwde kom, bij een aansluiting op het gemengde vrijverval stelsel, of bij een aansluiting van uitsluitend vuilwater zonder hemelwater op een geschieden stelsel, een vast bedrag van € 1.650,00 inclusief 21% BTW, prijspeil 1 januari 2023, jaarlijks op 1 januari te indexeren met de index CBS GWW tabel 42/43;
  • In de bebouwde kom, bij een aansluiting op het gescheiden vrijverval stelsel, voor een aansluiting van de droogweerafvoer en hemelwaterafvoer tezamen, een vast bedrag van € 2.000,00 inclusief 21% BTW, prijspeil 1 januari 2023, jaarlijks op 1 januari te indexeren met de index CBS GWW tabel 42/43; of
  • Bij een aansluiting buiten de bebouwde kom, of bij het afvoeren van bedrijfsafvalwater, de volledige kosten voor de aanleg die de gemeente maakt, waaronder kosten voor aanleg van de aansluiting, een eventuele pompput met signaleringssysteem, toezicht op de werkzaamheden, eventuele aanpassingen aan de gemeentelijke riolering en het eventueel vestigen van zakelijk recht. De te maken kosten worden vooraf door de afdeling RBU geraamd en medegedeeld aan de aanvrager van de vergunning.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?