Als u voor een gemeentelijke begraafplaats kiest, vraagt u bij de gemeente een rustplaats aan. De uitvaartondernemer kan dit voor u regelen.

Wat moet ik doen?

De uitvaartondernemer of uzelf geeft de volgende informatie door:

  • de naam, geboortedatum en geboorteplaats van degene die is overleden;
  • de datum en plaats van overlijden;
  • de datum en tijd waarop de begrafenis plaatsvindt;
  • Keuze van het graf particulier of algemeen of as bestemming.

Overschrijven van de rustplaats

Als de rechthebbende van het graf is overleden, kunt u het graf overschrijven naar een andere rechthebbende.

Hoe werkt het?

U kunt uw dierbare op een gemeentelijke begraafplaats begraven, als u grafrechten betaalt aan de gemeente. Dit betekent dat u het graf voor een bepaalde periode huurt. U kunt van een particulier graf deze periode altijd verlengen. Een algemeen graf kan niet verlengd worden. 

Als u een particulier graf huurt, bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt dan wie erin begraven mag worden. 

Bij de keuze van een algemeen graf staat het graf op naam van de gemeente of eigenaar van de begraafplaats en bent u belanghebbende  De gemeente bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven worden. Dat kunnen twee personen die elkaar niet kennen. 

Aanvragen

U kunt een mail sturen naar begraafplaats@voorneaanzee.nl of bellen met 14 0181.

Kosten

Voor vragen over graf aanvragen kunt u mailen met begraafplaats@voorneaanzee.nl of bellen 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?