De kust bij Westvoorne verzandt en uit onderzoek wordt duidelijk dat het kustgebied daardoor verandert. Gemeente Westvoorne en de gemeenteraad willen dat het badstrand, in balans met de omliggende natuur, behouden blijft. Hiervoor wordt, in samenwerking met een aantal partijen, vervolgonderzoek gedaan waarbij wordt gekeken wat er op de lange termijn met het gebied kan. Participatief actieonderzoek wordt ingezet voor acties op korte termijn.

In februari 2020 heeft Gemeente Westvoorne in opdracht van een coalitie van twaalf partijen (de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Recreatieschap Voorne-Putten) door bureau Arcadis een onderzoek naar de kustverzanding laten doen. Hieruit werd duidelijk dat het gebied in de komende tientallen jaren sterk verzandt. Op de vraag hoe hier iets aan te doen kan nog geen goed antwoord worden gegeven. Hiervoor gaat de coalitie van partijen in gesprek met het Rijk en wordt nader onderzoek gedaan.

Participatief actieonderzoek voor korte termijn

Op korte termijn wil gemeente Westvoorne samen met de recreatieondernemers een plan maken om het gebied aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als gasten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van participatief actieonderzoek. Deze werkwijze houdt in dat de gemeente samen met haar inwoners, ondernemers en andere betrokkenen werkt aan een actieplan. Dit wordt geen plan van de gemeente, maar een plan van alle betrokkenen waar elke betrokkene ook een eigen taak in heeft. Het doel van het plan is om het gebied en de kustbeleving ook op de korte termijn aantrekkelijk te houden voor inwoners, recreanten en toeristen. Samen wordt ook gezocht naar mogelijke kansen die de verzanding kan bieden. De gemeenteraad van Westvoorne is positief over deze aanpak.

Momenteel vinden de eerste gesprekken plaats met mogelijke betrokkenen. Begin 2023 wordt het plan voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad van Voorne aan Zee.