Als u een minimum inkomen heeft, kunt u onder bijzondere omstandigheden een financiële bijdrage van de gemeente krijgen voor de kosten die verbonden zijn aan het schoolbezoek van uw kinderen.

Hoe werkt het?

Voorbeelden van de kosten waarvoor u een bijdrage kunt ontvangen zijn schoolgeld en kosten voor leermiddelen, zoals boeken.

Wat moet ik doen?

U kunt op dit moment alleen een bijdrage in de schoolkosten aanvragen door te bellen met 14 0181.

Wat heb ik nodig?

  1. Een recent loonstrookje.
  2. Laatste afschrift van bank, giro- en spaarrekening(en)
  3. Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, woningbezit of kentekenbewijs auto)".
  4. Bewijs van de schoolkosten die u moet betalen

Extra informatie

Veel scholen vragen een financiële bijdrage aan de ouders. Het uitgangspunt hierbij is dat de hoogte van de schoolkosten voor ouders en leerlingen geen belemmering mag vormen het verplichte onderwijsprogramma te volgen. De school spant zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. Denk eraan dat deze bijdrage niet verplicht is en dat u niet hoeft te betalen als u daarmee in financiële moeilijkheden komt.

Ouders met minderjarige kinderen in het vo en mbo kunnen op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal factoren zoals: het inkomen van de ouders, het aantal kinderen in het gezin en het soort onderwijs. De aanvraag voor deze tegemoetkoming dient u niet bij de gemeente, maar bij de Informatie Beheer Groep in te dienen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?