Gemeente Voorne aan Zee is er voor u. Wij vinden het belangrijk dat u goed en snel geholpen wordt. Daarom hebben wij de volgende servicenormen opgesteld.

 • snel contact;
 • duidelijke termijnen voor vergunningaanvragen;
 • duidelijke termijnen voor bijstands- en ondersteuningsaanvragen;
 • passende actie na meldingen.

Snel contact

 • Wanneer u belt, nemen wij de telefoon op binnen vier keer overgaan.
 • Wanneer u belt, beantwoorden we uw vraag direct. Lukt dat niet, dan ontvangt u de volgende werkdag een indicatie van de termijn waarin u een antwoord ontvangt.
 • Uw wachttijd aan de balie is maximaal vijftien minuten. Als u een afspraak heeft, is dat maximaal vijf minuten.
 • Wanneer u mailt naar gemeente@voorneaanzee.nl, beantwoorden wij u binnen twee werkdagen. Lukt dat niet, dan ontvangt u binnen twee werkdagen een indicatie van de termijn waarin u een antwoord ontvangt.
 • Wij beantwoorden uw brief binnen vier weken.

Duidelijke termijnen voor vergunningaanvragen

 • Organiseert u een klein jaarlijks terugkerend evenement, zoals straattekenen of een fietstocht? En is dit evenement niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren? Dan hoeft u alleen de datum van het evenement aan ons door te geven.
 • Vraagt u een vergunning aan voor een klein buurtevenement, zoals een buurtfeest of een straatbarbecue? Dan ontvangt u binnen vier weken een beslissing.
 • Vraagt u een vergunning aan voor een buurtevenement op de openbare weg, zoals een dorpsfeest, muziekevenement of sportactiviteit? En/of is het evenement gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren? Dan ontvangt u binnen acht weken een beslissing.
 • Op uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats ontvangt u binnen vier weken een beslissing.

Duidelijke termijnen voor bijstands- en ondersteuningsaanvragen

 • Doet u een aanvraag in het kader van de Participatiewet (P-Wet) voor kosten levensonderhoud of Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW)? Dan ontvangt u binnen acht weken een schriftelijk besluit. Binnen die periode verrichten wij ook de eventuele eerste betaling. Uw recht op een voorschot wordt binnen vier weken vastgesteld.
 • Doet u een aanvraag omtrent de Bijzondere Bijstand, Minimaregeling, Individuele Inkomenstoeslag, Kindpakket of Cultuurfonds? Dan ontvangt u binnen acht weken een schriftelijk besluit. Binnen die periode verrichten wij ook de eventuele eerste betaling.
 • Doet u een aanvraag voor een voorziening van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)? Dan ontvangt u binnen acht weken een schriftelijk besluit.

Passende actie na meldingen

 • Doet u melding over schade aan de openbare ruimte? Dan behandelen wij uw aanvraag binnen één werkdag. Lukt dat niet, dan ontvangt u binnen één werkdag een indicatie van de termijn waarin wij uw melding behandelen.
 • Bent u lid van het ontstoppingsfonds en/of de glasverzekering van het Woonbedrijf? Dan behandelen wij uw melding van verstopping of ruitbreuk binnen één werkdag. Lukt dat niet, dan ontvangt u binnen één werkdag een indicatie van de termijn waarin wij uw melding behandelen. Dit geldt ook voor cv-storingen.