Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen of huren. De gemeente hanteert voor de verkoop en verhuur van gemeentegrond een vaststaand beleid.

Wanneer geeft de gemeente de grond niet uit? 

Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Als er sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, komt de strook niet voor uitgifte in aanmerking.

Als er kabels en leidingen in de grond zitten, zal uitgifte van het perceel meestal niet mogelijk zijn. De eigenaar van de kabels en leidingen bedingt namelijk vrijwel altijd dat de leidingen moeten liggen in openbaar gebied.

Huurt u een woning? Dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen, maar onder voorwaarden is verhuur van de groenstrook soms wel mogelijk
 

Hoe werkt het?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk voor bewoners een stuk grond aan te kopen. Het stuk grond moet aan verschillende voorwaarden voldoen om te mogen worden verkocht. De verkoopprijs hangt af van de wijk waar u woont. In de tabel onder 'Kosten' ziet u de grondprijzen per m². 
 

Aanvragen

Een verzoek tot aankoop of huur van een perceel openbaar groen kunt u online doen via: 

Aanvraag snippergroen 


In de tabel hieronder de huur- en verkoopprijzen van openbaar groen of andere grond. Bij deze bedragen komen ook nog de kosten voor de notaris en het Kadaster.

Brielle

Omschrijving Kosten 
Bij koop openbaar groen, per m²€ 74,00
Bij koop andere grond, per m²€ 148,00
Bij huur (per jaar), per m²€ 0,75

Hellevoetsluis

Wijk Kosten 
Hellevoet, per m²€ 92,00
Nieuw Helvoet, per m²€ 97,00
Nieuwenhoorn, per m²€ 86,00
De Struyten, per m²€ 81,00
De Kooistee, per m²€ 81,00
Den Bonsen Hoek, per m²Den Bonsen Hoek, per m²€ 113,00
Ravense Hoek, per m²€ 119,00
Oudenhoorn, per m²€ 86,00

Rockanje, Tinte en Oostvoorne

Verkoopprijs wordt bepaald op basis van een individuele taxatie.


2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?