Sociaal Medische Indicatie

U wilt uw lichamelijke, psychische of sociale problemen oplossen, maar dat lukt niet tegelijk met de opvoeding en verzorging van uw kind. Dan kan het noodzakelijk zijn dat uw kind naar de kinderopvang kan. U kunt dan mogelijk gebruik maken van een tijdelijke tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie. 

Voor wie is het?

Sociaal Medische Indicatie (SMI) aanvragen is mogelijk als alle volgende punten voor u gelden:

  • U heeft geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
  • U heeft lichamelijke, psychische of sociale problemen, waardoor het opvoeden en verzorgen van uw kinderen moeilijk gaat.
  • U heeft geen netwerk of andere mogelijkheden om opvang voor uw kind te organiseren.
  • U woont in de gemeente Voorne aan Zee.

Voorwaarden

  • De gemeente stelt vast of u tot de doelgroep tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang Sociaal Medische Indicatie behoort.
  • De Sociaal Medische Indicatie wordt voor de duur van maximaal 9 maanden afgegeven en deze duur kan eenmaal worden verlengd met een maximum van 3 maanden.
  • Bij de vaststelling van de duur van de vergoeding geldt een maximum van 156 uur per maand voor dagopvang en 65 uur per maand voor buitenschoolse opvang.
  • De gemeentelijke vergoeding is gelijk aan de vergoeding die u aan Kinderopvangtoeslag zou ontvangen van de Belastingdienst. 

Meer informatie

Het gemeentelijk Sociaal Medische Indicatie beleid is een onderdeel van de ‘Beleidsregels inkomensondersteuning kinderopvang Voorne aan Zee 2023’ lees meer op de website van overheid.nl

Neem voor informatie contact op met het sociaal gebiedsteam Voorne aan Zee, op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?