Als u door een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw woning kunt blijven wonen, kunt u soms een urgentieverklaring aanvragen. U krijgt dan voorrang op andere woningzoekenden. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Voor wie is de aanvraag woonurgentie bedoeld?

Urgentie is alleen bedoeld voor mensen die door een levens ontwrichtende woonsituatie, buiten hun schuld, dringend een passende woning nodig hebben. Het is hierbij belangrijk dat u er alles aan gedaan heeft om het huisvestingsprobleem op te lossen en zelf niet de mogelijkheid heeft binnen redelijke termijn een woning te vinden.

Niet alle woningtypen en wooncomplexen beschikbaar voor woonurgentie

Een urgentieverklaring is alleen geldig voor een aantal woningtypen en wooncomplexen. U krijgt niet op alle woningen voorrang. Als u urgentie krijgt, krijgt u een zoekprofiel op Woonnet Rijnmond. Het zoekprofiel geeft aan welke woonruimte voor u passend is. Hierin staat bijvoorbeeld het aantal kamers en het woningtype. Ook krijgt u alleen voorrang op de meest eenvoudige woningtypen die noodzakelijk zijn voor het oplossen van uw huisvestingsprobleem. Daarnaast kan het zijn dat bij sommige wooncomplexen de urgentieverklaring geen voorrangspositie oplevert. Omdat woningen schaars zijn, zijn de voorwaarden voor urgentieverklaring streng: als een woningzoekende voorrang krijgt, betekent dat immers dat anderen langer moeten wachten.

Tip: Het is waardevol om zelf actief te reageren op het woonaanbod via woonnetrijnmond.nl. Als u nog niet lang ingeschreven staat en daardoor weinig kans maakt, reageer dan op DirectKans en Lotingwoningen. Pas hiervoor uw zoekprofiel aan via 'Woonwens wijzigen' en 'Meer over uw situatie'. 

Voorwaarden

Om een aanvraag voor woonurgentie te kunnen doen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont op dit moment in de gemeente Voorne aan Zee of biedt mantelzorg aan iemand die woont in de gemeente Voorne aan Zee.
 • U beschikt over een zelfstandige woonruimte, waarvan u de huurder of eigenaar bent. Let op dat in geval van de meeste aanvraaggronden uw gehele huishouden dient mee te verhuizen.
 • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u wel een huurachterstand heeft, dan is een urgentie aanvraag alleen mogelijk als u een betalingsregeling getroffen heeft.
 • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfstatus.
 • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt is niet uw schuld.
 • U kunt uw woonprobleem niet op een andere manier oplossen.
 • Voor een eenpersoonshuishouden geldt dat uw bruto jaarinkomen minder moet zijn dan €44.035,- (prijspeil 2023).
 • Voor meerpersoonshuishoudens geldt dat uw bruto jaarinkomen minder moet zijn dan €48.625,- (prijspeil 2023). Hierbij telt het inkomen van kinderen boven de 23 jaar mee.
 • U staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond en reageert actief op passende woningen.

Géén urgentieverklaring

U krijgt in ieder geval geen urgentieverklaring:

 • Als er geen sprake is van een noodsituatie.
 • Als de noodsituatie door uzelf is ontstaan.
 • Als de noodsituatie ook opgelost kan worden zonder dat u verhuist naar een andere woning.
 • Als u onvoldoende inkomen heeft voor uw levensonderhoud en zelfstandige woonruimte.
 • Als u of een lid van uw huishouden al eerder een urgentieverklaring heeft gehad op dezelfde aanvraaggrond en deze korter dan 2 jaar geleden is vervallen of ingetrokken. 
 • Als u naar verwachting binnen 3 maanden ook zonder een urgentieverklaring een woning kunt vinden door te reageren op het woningaanbod op Woonnet Rijnmond.
 • Bij burenoverlast. 
 • Bij achterstallig onderhoud van uw woning of bij vocht, tocht en schimmelproblemen.

Wat moet ik doen?

U kunt via onderstaande knop de aanvraag digitaal indienen. U logt in via DigiD en rond de aanvraag af na de digitale betalingsstap. 

Urgentieverklaring aanvragen

Woonurgentie aanvragen

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? U kunt dan ook via bovenstaande link inloggen met DigiD en de aanmeldvragen doorlopen. Als uit de vragenlijst blijkt dat u (mogelijk) in aanmerking komt, kunt u de aanvraag indienen door de betalingsstap te doorlopen en de aanvraag af te ronden. Als uit de vragenlijst blijkt dat u geen of weinig kans maakt, kunt u de aanvraag afbreken en hoeft u dus geen leges te betalen.

Heeft u geen DigiD of bent u een professional en wilt u een cliënt aanmelden? Stuur in dat geval een mail naar gemeente@voorneaanzee.nl, dan sturen wij u een aanmeldformulier toe.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. Deze commissie toetst het besluit op juistheid en doet vervolgens een bindende uitspraak.

Vraag altijd zelf een urgentieverklaring aan

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om de urgentieverklaring voor u te regelen. Doe dit niet! Deze partijen horen niet bij de woningcorporaties of de gemeente.
Een aanvraag via een tussenpartij komt uiteindelijk ook bij de gemeente terecht. Deze aanvraag wordt niet sneller behandeld. Wél betaalt u extra kosten want u moet de tussenpartij betalen voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Wij adviseren u daarom om een aanvraag altijd zelf in te dienen.

Wat heb ik nodig?

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De benodigde gegevens zijn afhankelijk van de aanvraaggrond waar u beroep op doet. Aan het eind van de digitale aanvraag staat weergegeven welke gegevens wij van u nodig hebben.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aanvragen van een urgentieverklaring€ 39,30

2023, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Let op: Dit bedrag krijgt u niet terug als blijkt dat u geen urgentieverklaring krijgt.

Handige links

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?