Als u door een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw woning kunt blijven wonen, kunt u soms een urgentieverklaring aanvragen. U krijgt dan voorrang op andere woningzoekenden. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Als u denkt dat u vanwege een persoonlijke noodsituatie niet meer in uw huidige woning kunt blijven wonen, komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring.

Met een urgentieverklaring hebt u voorrang bij sommige huurwoningen. Dat betekent dat u meer kans maakt op een bepaald type woning dan andere woningzoekenden. U krijgt alleen voorrang bij woningen die aan de voorwaarden van urgentie voldoen. Het kan gebeuren dat meerdere mensen met een urgentieverklaring op dezelfde woning reageren, dan wordt de woning aangeboden aan diegene waarvan de urgentie het eerst stopt. 

Er zijn maar weinig huurwoningen die leeg komen. Daarom zijn de voorwaarden voor urgentieverklaring streng: want als iemand voorrang krijgt, moet aan ander langer wachten.

U vraagt via onze website urgentie aan. Is de aanvraag compleet en u heeft de kosten van de urgentie voldaan, dan ontvangt u in ieder geval binnen 8 weken bericht. Als voor het onderzoek meer tijd nodig is (bijvoorbeeld bij medisch onderzoek), kan het langer duren. De behandeling van uw aanvraag bestaat uit een aantal stappen. De medewerker, die de aanvraag in behandeling heeft, houdt u schriftelijk of telefonisch op de hoogte van de voortgang. 

Heeft u recht op urgentie?

Dan krijgt u een urgentieverklaring per post toegestuurd. Ook wordt de urgentietoekenning geregistreerd in het woningzoekendensysteem van Woonnet-Rijnmond. Met een urgentieverklaring kunt u alleen reageren op het woningtype waar u urgentie voor krijgt. Eengezinswoningen en benedenwoningen vallen niet onder de urgentieregeling.

In een urgentieverklaring staat voor welke type woningen u voorrang heeft en het aantal kamers dat in uw situatie nodig is. Dat noemen we ‘het passend woningaanbod’. U krijgt geen voorrang op woningen van een ander type of met meer kamers dan nodig. Want een urgentie is bedoeld om uw probleemsituatie zo snel mogelijk op te lossen, er wordt daarom geen rekening gehouden met andere woonwensen. 

Na het afgeven van de urgentie is het de bedoeling dat u zelf drie maanden lang zoveel mogelijk reageert op passend woningaanbod op woonnet-rijnmond.nl. Op deze website adverteren de verhuurders dagelijks hun nieuwste woningaanbod. Wanneer er in uw voorkeursregio geen passend aanbod is, bent u verplicht te reageren buiten die regio. 

Heeft u in die drie maanden op voldoende passende woningen gereageerd maar heeft u nog geen woning aangeboden gekregen? 

 • Dan heeft u misschien recht op bemiddeling voor een woning. Dit noemen we de bemiddelingsfase.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in Voorne aan Zee en u laat zelfstandige woonruimte achter;
 • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Heeft u een huurachterstand waar een betalingsregeling voor is getroffen, dan is een urgentieaanvraag misschien toch mogelijk;
 • Het verzamelinkomen, zoals bekend bij de Belastingdienst, is niet hoger dan € 44.035 (éénpersoonshuishouden)/€ 48.625 (meerpersoonshuishouden), prijspeil 2023;
 • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus;
 • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan;
 • U moet ingeschreven staan bij Woonnet Rijnmond;
 • In geval van geweld en/of bedreiging kunt u alleen urgentie aanvragen wanneer dit van buiten af op uw huishouden gericht is. Bent u dus slachtoffer van huiselijk geweld? Neem dan direct contact op met politie of Veilig Thuis voor uw veiligheid.  
   

U krijgt geen urgentieverklaring in geval van:

 • Als er geen sprake is van een noodsituatie;
 • Als de noodsituatie door uzelf is ontstaan;
 • Als de noodsituatie ook opgelost kan worden zonder dat u verhuist naar een andere woning;
 • Als u onvoldoende inkomen heeft voor uw levensonderhoud en zelfstandige woonruimte;
 • Als u of een lid van uw huishouden al eerder een urgentieverklaring heeft gehad op dezelfde aanvraaggrond en deze korter dan 2 jaar geleden is vervallen of ingetrokken;
 • Als u naar verwachting binnen 3 maanden ook zonder een urgentieverklaring een woning kunt vinden door te reageren op het woningaanbod op Woonnet Rijnmond;
 • Bij burenoverlast;
 • Bij achterstallig onderhoud van uw woning of bij vocht, tocht en schimmelproblemen.

   

Wat moet ik doen?

U kunt via onderstaande knop de aanvraag digitaal indienen. U logt in via DigiD en rond de aanvraag af na de digitale betalingsstap. 

Urgentieverklaring aanvragen

Woonurgentie aanvragen

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? U kunt dan ook via bovenstaande link inloggen met DigiD en de aanmeldvragen doorlopen. Als uit de vragenlijst blijkt dat u (mogelijk) in aanmerking komt, kunt u de aanvraag indienen door de betalingsstap te doorlopen en de aanvraag af te ronden. Als uit de vragenlijst blijkt dat u geen of weinig kans maakt, kunt u de aanvraag afbreken en hoeft u dus geen leges te betalen.

Heeft u geen DigiD of bent u een professional en wilt u een cliënt aanmelden? Stuur in dat geval een mail naar gemeente@voorneaanzee.nl, dan sturen wij u een aanmeldformulier toe.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie. Deze commissie toetst het besluit op juistheid en doet vervolgens een bindende uitspraak.

Vraag altijd zelf een urgentieverklaring aan

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om de urgentieverklaring voor u te regelen. Doe dit niet! Deze partijen horen niet bij de woningcorporaties of de gemeente.
Een aanvraag via een tussenpartij komt uiteindelijk ook bij de gemeente terecht. Deze aanvraag wordt niet sneller behandeld. Wél betaalt u extra kosten want u moet de tussenpartij betalen voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Wij adviseren u daarom om een aanvraag altijd zelf in te dienen.

Wat heb ik nodig?

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De benodigde gegevens zijn afhankelijk van de aanvraaggrond waar u beroep op doet. Aan het eind van de digitale aanvraag staat weergegeven welke gegevens wij van u nodig hebben.

Aanvragen

Urgentieverklaring aanvragen

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Kosten

OmschrijvingKosten
Aanvragen van een urgentieverklaring€ 38,25

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Let op: Dit bedrag krijgt u niet terug als blijkt dat u geen urgentieverklaring krijgt.

Handige links

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?