Stichting PUSH zet zich in om mensen zoveel mogelijk mee te laten doen en het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door gebruik te maken van elkaars talenten, bewoners te ondersteunen bij initiatieven, door samen met mensen te bewegen en mensen vaardigheden te leren en het organiseren van bijeenkomsten. Daardoor gaan mensen zich beter voelen en door actief te zijn in hun eigen omgeving ontstaat er sociale samenhang.

Gezonde leefstijl

Sport en bewegen, preventie en gezondheid liggen sterk in elkaars verlengde en versterken elkaar. Het zijn een paar onderdelen die meehelpen aan een gezonde leefstijl. Stichting PUSH voert de leiding over de JOGG aanpak (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) en het Preventieakkoord Gezondheid Voorne uit. We willen een leefomgeving maken waarin kinderen, jongeren en volwassenen voldoende kunnen bewegen en gezond eten, zodat een gezonde leefstijl uiteindelijk de normaalste zaak van de wereld is. Omdat elk deel van uw leven anders is, heeft ieder levensjaar een andere aanpak nodig bij het positief veranderen van de gezondheid. Het maken van een gezonde leefomgeving op jonge leeftijd kan meewerken aan blijvende veranderingen op latere leeftijd. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd!

Sport en beweging

Alle bewoners in Voorne aan Zee moeten kunnen bewegen of sporten. PUSH gelooft in de kracht van sport. Want sporten en bewegen verbindt, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en zorgt voor sociale contacten en plezier.
PUSH is dé sport- & beweegmakelaar van Voorne aan Zee. Wij hebben een groot netwerk van sport- & beweegaanbieders, onderwijs, welzijns- en zorgpartijen, ondernemers en andere publieke organisaties die we verbinden aan de behoefte van de inwoners van deze gemeente. Bijna alle organisaties in Voorne aan Zee behoren tot dit netwerk en schakelen PUSH steeds vaker in om inhoud en uitvoering aan projecten en activiteiten te geven.

Jongerenwerk

De jongerenwerkers van PUSH hebben aandacht voor alle jongeren van 10 tot 25 jaar oud. We zijn open en toegankelijk voor jongeren en zijn ervoor ze wanneer zij een steuntje in de rug nodig hebben. We zijn aanwezig in de leefwereld van de jongeren en leggen actief contact op straat, op school, in buurthuizen en online. We signaleren en spelen in op de behoefte van de jongeren en ondersteunen waar mogelijk is. We gaan hierbij voor het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van jongeren in de samenleving. Want mee kunnen doen is enorm belangrijk.

Vrijwilligerswerk en Sociale Cohesie

Het team Sociale Cohesie bestaande uit PUSH-medewerkers voor opbouwwerk, vrijwilligerswerk, Fijnjetezien.nl buurtpreventie en buurtbemiddeling, werkt samen om de vrijwillige inzet en maatschappelijke participatie van inwoners te aan te moedigen en groter te maken.

PUSH ondersteunt vrijwilligers en organisaties, activeert en adviseert bewonersinitiatieven, vervult een rol in het Maatjesproject door maatjes te begeleiden en organiseert laagdrempelige bijeenkomsten. Enerzijds  om inwoners te betrekken bij het realiseren van fysieke en sociale verbeteringen in hun buurt, anderzijds voor ontmoeting en educatie. Ook kunnen bewonersinitiatieven gebruik maken van onze Uitleenservice.

Educatieve gezinsondersteuning

Het Kindteam van Stichting PUSH bestaat uit professionals op het gebied van de educatieve ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 9 maanden t/m 7 jaar. Wij stimuleren de educatieve ontwikkeling waarbij ook opvoedondersteuning in de thuissituatie aan bod komt. Het Kindteam is actief in de gemeenten Maassluis, Nissewaard en Voorne aan Zee.

In de thuissituatie bieden wij verschillende stappenprogramma’s aan waarin naast het stimuleren van de educatieve ontwikkeling ook de interactie tussen ouder en kind spelenderwijs wordt gestimuleerd. We organiseren ouderbijeenkomsten en vergroten de ouderbetrokkenheid op de (voor)scholen op diverse manieren. Ons aanbod is preventief waarbij de educatieve vraag van het gezin voorop staat. Daarbij coachen wij de ouders, die speelgoed ontvangen om samen met hun kind aan de slag te gaan. Ook vervullen wij een signalerende rol: we overleggen en werken samen met andere professionals waar nodig.

Contact

Meer informatie over Stichting PUSH is te vinden op: https://www.stichting-push.nl/

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?