Ontvangt u een jaarlijkse subsidie waarvoor prestatieafspraken zijn gemaakt? Dan moet u laten zien waarvoor u de subsidie gebruikt heeft. Hiervoor dient u een verantwoording in.

Let op! Voor het verantwoorden van de jaarlijkse subsidie die u ontvangen heeft in het jaar daarvoor, moet uw de aanvraag vóór 1 mei indienen. 

Voorwaarden

Voor deze subsidievaststellingen gelden de Beleidsregels voor subsidieverlening 2024 en de Algemene subsidieverordening 2023.

Aanvragen

Verantwoording indienen met DigiD

Verantwoording indienen met eHerkenning

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid.

Meesturen met de aanvraag

  • Jaarverslag (financieel en activiteiten).
  • Voor subsidies hoger dan € 50.000,- is ook een accountantsverklaring nodig.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel naar het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?