Jaarlijkse en incidentele budgetsubsidies waarvoor prestatieafspraken zijn afgesproken moet u verantwoorden. U moet hiervoor een zogenaamde aanvraag tot vaststelling (verantwoording) indienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de brief (beschikking) die u hebt ontvangen.

De subsidies die door de gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn verstrekt zijn gebaseerd op de Algemene subsidieverordening van deze gemeenten. Op deze pagina vindt u de termijnen en de stukken die u moet meesturen voor uw verantwoording. Het is mogelijk dat er voor uw verantwoording andere voorwaarden gelden. Raadpleeg daarom altijd de subsidieregeling op grond waarvan u de subsidie hebt aangevraagd.

Wat moet u meesturen?

Voor € 5.000,- en lager > Financieel- en activiteitenjaarverslag (geldt niet voor voormalig gemeente Brielle).

Voor € 5.001,- tot en met € 50.000,- > Financieel- en activiteitenjaarverslag.

Voor € 50.001,- en meer > Financieel- en activiteitenjaarverslag + een accountantsverklaring.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?