Toegankelijkheid, subsidie

Deze regeling is vooralsnog alleen beschikbaar voor organisaties uit de voormalige gemeente Brielle. Wij gaan aan slag om zo spoedig mogelijk te komen tot het harmoniseren van subsidieregelingen, zodat er uiteindelijk een lijst van subsidieregelingen komt die geldt voor de gehele gemeente Voorne aan Zee. 

De gemeente wil dat personen met een handicap zelfstandig gebruik kunnen maken van de aanwezige voorzieningen. De gemeente stelt hiervoor subsidiegelden beschikbaar voor de verbetering van de toegankelijkheid van panden met een openbare functie.

Hoe werkt het?

Winkeliers, horecaondernemers en overige eigenaren van openbaar toegankelijke panden komen in aanmerking voor een subsidie ter verbetering van de toegankelijkheid van hun zaak. De subsidie bedraagt 50% van de kosten. Voor het bouwkundig oplossen van een knelpunt geldt een maximum van € 2.500,00, voor het laten uitvoeren van een toegankelijkheidstoets geldt een maximum van € 500,00.

Aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.   

Vragen?

Heeft u nog vragen over de subsidieregeling? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?