Duurzaamheidscoach

De gemeente heeft Stefan Romijn van Stichting Stimular aangesteld als duurzaamheidscoach om bedrijven te adviseren en ondersteunen bij het verduurzamen van de onderneming. De Duurzaamheidscoach helpt onder meer bij het bepalen en doorrekenen van maatregelen, bij het aanvragen en beoordelen van offertes en bij het aanvragen van subsidies. Ook zet de Duurzaamheidscoach collectieve acties op, zoals het volleggen van bedrijfsdaken met zonnepanelen.

Stefan Romijn is te bereiken via telefoonnummer: 010-2382827 of e-mail: s.romijn@stimular.nl.

Stimuleringslening voor bedrijven en verenigingen

Bedrijven en verenigingen kunnen een lening tegen lage rente afsluiten voor verduurzaming. Zo kunnen bedrijven en verenigingen € 25.000 tot € 100.000 lenen. De looptijd is maximaal 15 jaar en hangt af van het type maatregel waarvoor u de lening vraagt en de hoogte van de lening. Het college bepaalt het rentepercentage van uw lening. U kunt voor maximaal 90% van de kosten van duurzame maatregelen een lening aanvragen.

Voorbeelden van duurzame en innovatieve maatregelen waar een stimuleringslening voor kan worden aangevraagd zijn bijvoorbeeld:

  • Zonnepanelen
  • Warmtepompen
  • Zonneboilers
  • Groene daken

Aanvraag in twee stappen

Het aanvragen van een stimuleringslening bestaat uit twee stappen.

Stap 1: Aanvragen van een toewijzingsbesluit voor een stimuleringslening bij de gemeente

Vraag een toewijzingsbesluit aan bij de gemeente. Bij deze aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig:

  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Offerte van duurzame maatregelen.
  • Haalbaarheidsstudie.
  • Verklaring de-minimissteun.

De gemeente beslist binnen 6 weken op uw aanvraag voor een toewijzingsbesluit.

Toewijzingsbesluit aanvragen DigiD

Toewijzingsbesluit aanvragen e-Herkenning

Stap 2: Aanvragen Stimuleringslening duurzaamheid bij SVn

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, kunt u uw aanvraag indienen bij SVn.