Soms heeft u een ontheffing nodig als u iets wilt doen op (of aan) de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

 • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten
 • bouwwerken plaatst
 • fietstochten of evenementen organiseert

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

 • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
 • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
 • voor andere openbare wegen: de gemeente
 • voor eisen aan voertuigen: de RDW

Wat moet ik doen?

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Bel hiervoor met 14 0181.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
 • reden en noodzaak van de ontheffing
 • foto ofwel overzichtsfoto/tekening van de ontheffingsruimte

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs

Kosten

OmschrijvingKosten
Ontheffing Wegenverkeerswet€ 42,65

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?