Voor- en Vroegschoolse Educatie is een programma voor jonge kinderen met een taalachterstand. Door dit programma op de peuteropvang en in de groepen 1 en 2 van de basisschool wordt de taalachterstand voorkomen of verminderd.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie?

Voorschoolse educatie geeft recht op twee extra dagdelen peuteropvang per week (naast de twee standaard dagdelen). Hierdoor worden (dreigende) taalachterstanden bij kinderen voorkomen of verminderd. Door deze extra dagdelen wordt de ontwikkeling van kinderen op spraak- en taalgebied extra gestimuleerd. Deze kinderen maken dan een betere start op het basisonderwijs. De Voorschoolse educatie is voor kinderen vanaf 2 jaar en drie maanden tot zij naar de basisschool gaan.

Vroegschoolse educatie is voor kinderen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs die nog extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling. De basisscholen voeren dit uit voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Heeft u vragen over de vroegschoolse educatie? Dan kunt u daarvoor terecht bij de basisschool van uw kind.

Voorschoolse Educatie in Hellevoetsluis

De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende plekken voor voorschoolse educatie zijn op de peuteropvang. In Hellevoetsluis kunnen kinderen voor wie VVE goed is, naar de peuteropvanglocaties van de Kinderkoepel. Zij hebben VVE-gecertificeerde medewerkers en gebruiken een speciaal VVE-programma.

Wat moet u doen?

  • Als ouder van een kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wordt u meerdere keren uitgenodigd om met uw kind langs te komen bij het consultatiebureau op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
  • De jeugdverpleegkundigen en -artsen van het consultatiebureau doen oefeningen en testjes met uw kind. Zo kunnen ze zien of uw kind bijvoorbeeld goed ziet en hoort. Maar ook of uw kind misschien een taalachterstand heeft. Als uit de bezoekjes aan het consultatiebureau blijkt dat extra taalondersteuning goed is voor uw kind, krijgt u een indicatieformulier voor de peuteropvang. Dit betekent dat uw kind 4 dagdelen per week naar de peuteropvang mag.
  • U meldt uw kind aan bij de peuteropvang.
  • U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de eerste 2 dagdelen peuteropvang per week. De gemeente betaalt het derde en vierde dagdeel per week.

Bijdrage in de kosten

  • Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? Dan betaalt de gemeente ook de ouderbijdrage voor het eerste en het tweede dagdeel voor u
  • Als u (alleenstaande ouder of beide ouders) werkt, studeert of bezig bent met een inburgeringscursus, kunt u Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. Met die toeslag kunt u een deel van de kosten voor het eerste en tweede dagdeel peuteropvang betalen. Omdat de gemeente het derde en vierde dagdeel betaalt, mag u daar geen Kinderopvangtoeslag voor aanvragen

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op tussen 9.00 tot 11.00 uur met tel: 14 0181