Deze subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm.

Een waarderingssubsidie is een subsidie die u krijgt zonder een directe relatie tussen de kosten van de activiteit(en) en de hoogte van de subsidie. Bij waarderingssubsidies is het maximale subsidiebedrag € 1.000,- per jaar.

Hoe werkt het?

Onder waarderingssubsidies vallen:

 • Structurele waarderingssubsidies > een subsidie die elk jaar terugkeert.
 • Incidentele waarderingssubsidie > een subsidie die u minimaal 14 weken voor een activiteit aanvraagt. Deze subsidie is voor één keer.
 • Subsidie voor evenementen < € 1000,-.  
 • Jubilea van verenigingen (lustrumsubsidies).
 • Uitwisselingsubsidie.
 • Subsidie Buurtinitiatief (inwoners voormalig gemeente Westvoorne)

Voorwaarden

De voorwaarden om een Waarderingssubsidie te krijgen, staan in de Beleidsregels subsidiëring.

Voor voormalige gemeente Brielle:

De voorwaarden om een budgetsubsidie te krijgen, staan in de Beleidsregels en de Algemene subsidieverordening Brielle 2011(externe link).

Voor voormalige gemeente Hellevoetsluis:

De voorwaarden om een budgetsubsidie te krijgen, staan in de Beleidsregels subsidiëring en de Algemene subsidieverordening Hellevoetsluis 2019(externe link).

Voor voormalige gemeente Westvoorne:

De voorwaarden om een budgetsubsidie te krijgen, staan in de Beleidsregels subsidie 2022(externe link) en de Algemene subsidieverordening Westvoorne 2018(externe link)

 • Een jaarlijkse subsidie vraagt u aan vóór 1 juni, voorafgaand aan het jaar of de jaren waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Een subsidie voor één keer of voor een evenement kunt u het hele jaar door indienen. Doe dit wel minimaal 14 weken voor de start van de activiteit of het evenement. 

Let op! Organiseert u een evenement? Dan heeft u waarschijnlijk een Evenementenvergunning nodig.

Meesturen met de aanvraag

 • Doelstelling vereniging/stichting/instelling.
 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • Een beschrijving van de meerwaarde van de activiteiten voor de gemeente en inwoners van de gemeente.
 • Jaarverslag (van activiteiten én financieel).
 • Een begroting.
 • Een ledenlijst (zonder persoonsgegevens, alleen met woonplaats) met het aantal leden van het jaar van de aanvraag. Voor een evenementensubsidie is dit niet nodig.

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? Dan stuurt u ook mee:

 • Oprichtingsakte en/of de statuten.
 • Kopie van het huishoudelijk reglement.
 • Opgave van de samenstelling van het bestuur.
 • Actueel mogelijk gewaarmerkt verslag financiële positie (verlies-en winstrekening en balans).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?