Wegwerkzaamheden

De wegen in de gemeente Voorne aan Zee worden door verschillende overheidsorganisaties beheerd. De gemeente beheert de wegen binnen de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland beheert de N218 en de N496. Alle overige (polder)wegen zijn in beheer bij het waterschap Hollandse Delta.

Meer informatie over wegwerkzaamheden

Heeft u een vraag of klacht over een weg? Dan kunt u rechtstreeks de wegbeheerder benaderen.

Groene brug Hellevoetsluis

Groene Brug twee dagen dicht voor motorvoertuigen

Op 16 juli en 17 juli vinden er werkzaamheden plaats aan De Groene Brug in Hellevoetsluis (t.h.v. de sluis in het Kanaal door Voorne/Stationsweg). De brug wordt 16 juli vanaf 07:00 uur tot en met 17 juli 16:00 uur afgesloten voor motorvoertuigen. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de brug. Voor in- en uitgaande boten draait de brug normaal.

De aanleiding voor de afsluiting is geluidsoverlast. Deze geluidoverlast wordt veroorzaakt door een oneffenheid tussen het brugdek en de landhoofden. Om deze oneffenheid op te lossen moet het landhoofd vervangen worden.
De werkzaamheden zullen overdag en indien nodig ook in de nacht uitgevoerd worden, om de afsluiting zo kort mogelijk te houden.

In mei is er tijdens een nachtafsluiting meetapparatuur geplaatst om de oorzaak van de geluidsoverlast te achterhalen. Het wegdek wordt nu aangepast waardoor het probleem verholpen moet zijn.
De afsluiting staat met borden aangegeven. De busdienst is geïnformeerd en de route wordt aangepast. Ook zijn de werkzaamheden aangemeld in de systemen voor de hulpdiensten en navigatiesystemen.
 

Reparatie stroomkabel Kanaalweg Westzijde

Woensdag 12 juni start Stedin met een spoedreparatie van een lange elektriciteitskabel in de berm van de N494 (Kanaalweg, ter hoogte van Warren’s sportinstituut en korfbalvereniging ’t Capproen). De herstelwerkzaamheden zijn nodig om stroomuitval in Hellevoetsluis te voorkomen. 

Stedin verwacht enkele weken nodig te hebben voor de werkzaamheden. Op werkdagen wordt tussen 08.30 en 15.00 uur een deel van de rijbaan afgezet. Het verkeer zal tijdens deze uren met verkeersregelaars het werkvak kunnen passeren. In de spitstijden (voor 08.30 uur en na 15.00 uur) is de rijbaan gewoon beschikbaar. 

Werkzaamheden Anton Geesinkstraat Hellevoetsluis

Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. gaat voor Voorne aan Zee werkzaamheden uitvoeren aan de Anton Geesinkstraat te Hellevoetsluis. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van betonplaten en bestrating, het aanbrengen van leidingwerk, het leggen van straatstenen en het maken van verkeersplateau’s.

Op maandag 5 februari starten de werkzaamheden. Deze duren tot en met begin mei. De aannemer voert het werk in delen uit. Op deze manier blijven de straten die aansluiten op de Anton Geesinkstraat bereikbaar. De werkzaamheden starten aan de zuidzijde, het gedeelte tussen de Kea Boumanstraat en de Connie Meijerstraat.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden krijgt de Anton Geesinkstraat zijn definitieve vorm. De aansluiting op de Amnesty Internationallaan blijft echter nog tijdelijk, maar wordt wel opnieuw bestraat en het fietspad wordt hierbij duidelijker zichtbaar gemaakt.

Werkzaamheden Suurhoffbrug (A15)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging https://rwsverkeersinfo.nl/en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug (A15) is 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die aangepakt wordt. Rijkswaterstaat renoveert de bestaande Suurhoffbrug en plaatst er dit jaar een nieuwe tijdelijke brug naast om de bestaande verbinding te ontlasten. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Ga naar de website van Rijkswaterstaat voor informatie over de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug

Blankenburgverbinding

Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project vindt u op www.blankenburgverbinding.nl.

Weginspectie gemeente Voorne aan Zee

In de periode van eind februari tot ca. eind mei, voert de firma M.J. Oomen een weginspectie uit in de gemeente Voorne aan Zee.
Daarbij controleert de medewerker van firma M.J. Oomen alle verharding in de gemeente. Denk aan: asfalt, tegels, en straatstenen. Hierbij noteert de medewerker de kwaliteit en waar nodig worden er foto's gemaakt. 

Op basis van deze gegevens kan de gemeente vervolgens het onderhoud aan de wegen in een planning verwerken.