De wegen in de gemeente Voorne aan Zee worden door verschillende overheidsorganisaties beheerd. De gemeente beheert de wegen binnen de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland beheert de N218 en de N496. Alle overige (polder)wegen zijn in beheer bij het waterschap Hollandse Delta.

Onderhoudswerkzaamheden asfalt

De gemeente voert ieder jaar onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uit. Eind december repareert Versluys Verkeerstechniek het asfalt waar nodig in de woonkernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte.

Het gaat om kleine reparaties waarbij de hinder voor het verkeer beperkt blijft. De planning (afhankelijk van de weersomstandigheden) is als volgt:

Woensdag 20 december : Tinte & Kruiningergors

Donderdag 21 december : Rockanje en gedeelte Oostvoorne

Vrijdag 22 december : restant Oostvoorne

Herstel oever Kanaal door Voorne

De werkzaamheden van aannemer Van den Herik Sliedrecht voor het herstel verlopen voorspoedig.

Op het deel vanaf de loopbrug van de watersportvereniging Haringvliet tot aan het terrein van de betonningsdienst van Rijkswaterstaat staat de nieuwe stalen damwand erin. De komende weken wordt deze goed vastgezet in de dijk en afgewerkt. Ook worden de fauna uitreedplaatsen gerealiseerd.

Op het deel aan de westzijde van het kanaal tussen het winkelcentrum de Struytse Hoeck en de Burgemeester Aarsebrug (De Sprong) starten de werkzaamheden in de week van 13 november. Eerst wordt de oude oeverbekleding verwijderd en maken we de oever klaar voor het aanbrengen van een nieuwe oever. In de weken erna wordt er breuksteen voor de nieuwe oever op zogenaamde zinkstukken aangebracht. Een zinkstuk is een grote gevlochten mat van kunststofdoek met wilgentenen erop. De materialen worden over het water door het kanaal aangevoerd.

De zinkstukken worden een stukje zuidelijker aan de oostkant van het kanaal op de oever gemaakt (ter hoogte van het Medisch Centrum Struytse Hoeck).

Half december verwachten we de werkzaamheden te kunnen afronden.

Werkzaamheden Uniceflaan Hellevoetsluis

Woensdag 22 november, gaat Stedin een nieuwe poging doen om een trafohuisje aan de Uniceflaan (Hellevoetsluis) nabij nr. 30 te plaatsen. Tussen 10:00 en 13:00 uur is de rijbaan van de Uniceflaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Busmaatschappij EBS rijdt tijdens deze tijden met kleine busjes via omleidingsroute Rondostraat. Ook de hulpdiensten zijn in kennis gesteld.

Nodig

De plaatsing van het trafohuisje is nodig omdat er diverse huishoudens zijn die problemen met de elektriciteit ervaren. Met de trafo wordt verdere schade aan apparaten voorkomen. Ook schakelen de zonnepanelen van omwonenden dan minder vaak af.

Kabels

Het leggen van de kabels door de wijk naar het trafohuisje toe, zal op een latere datum gebeuren. Op woensdag 22 november wordt alleen het huisje geplaatst. Er is gekozen voor een zo klein mogelijk model.

Vragen

Inwoners met vragen kunnen zich wenden tot de toezichthouder van Stedin, dhr Rudi Noorlandt, tel. 06-51313244.

Aanleg Glasvezel Hellevoetsluis

De afgelopen tijd is er in de bebouwde kom van Hellevoetsluis glasvezel aangelegd. De gemeente is geen opdrachtgever voor de aanleg van glasvezel. Sinds de privatisering van de telecombedrijven in de jaren ’90, mag elk telecombedrijf zelf besluiten om een netwerk in openbare grond aan te leggen. De gemeente móet dit toestaan.

Odido (T-mobile)

In het afgelopen jaar is in de bebouwde kom van Hellevoetsluis een glasvezel netwerk aangelegd door Open Dutch Fiber BV (in samenwerking met Odido, voorheen T-mobile). Deze werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond. ODF moet alleen nog wat huisaansluitingen maken van de stoep naar de woningen.

KPN

Inmiddels is er ook vergunning verleend aan KPN Telecom / Glaspoort. Zij gaan hetzelfde doen: in elke straat van de woonkern Hellevoetsluis zal ook door KPN een glasvezel netwerk aangelegd worden. KPN is eind augustus aan beide zijden van het kanaal gestart met het graafwerk. In de meeste straten geldt: ’s ochtends open, ’s avonds weer dicht. De verwachting is dat het een jaar duurt voordat KPN ook in heel Hellevoetsluis glasvezel heeft aangelegd.

Twee aanbieders

Twee verschillende aanbieders betekent meer overlast door graafwerk, maar door concurrentie ook lagere tarieven voor onze inwoners. Het was helaas niet mogelijk om werkzaamheden van beide aanbieders tegelijk te laten uitvoeren.

Wordt uw woning aangesloten?

Als u wilt weten of uw woning ook in aanmerking komt voor een aansluiting op één van beide aanbieders, kunt u dit zien op de website van de betreffende aanbieder.

Voor inwoners van Oudenhoorn:

Als er inderdaad glasvezelkabel wordt aangelegd in uw straat, krijgt u enkele weken voor de graafwerkzaamheden een brief van de aanbieder in de brievenbus.

Klachten?

De gemeente heeft extra toezicht ingezet op dit project om te zorgen dat de aanbieder de aanleg in de openbare ruimte goed uitvoert, en de bestrating netjes achterlaat.

Bij klachten kunt u contact opnemen met de betreffende aanbieder.

Voor aanhoudende klachten over herstel van de openbare ruimte kan contact opgenomen worden met de gemeente.

Werkzaamheden aan de Branding in Hellevoetsluis

Aannemer Van Doorn gaat voor de gemeente Voorne aan Zee werkzaamheden uitvoeren aan de weg de Branding. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het bestaande asfalt, het leggen van straatklinkers en het maken van verkeersplateau’s.

Op maandag 14 augustus starten de werkzaamheden. Deze duren tot en met november. De aannemer voert het werk in delen uit. Op deze manier blijven de straten die aansluiten op de Branding bereikbaar. De werkzaamheden starten bij de school de Branding. Door het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de Branding een 30 km zone, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden Suurhoffbrug (A15)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging https://rwsverkeersinfo.nl/(externe link)en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug (A15) is 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die aangepakt wordt. Rijkswaterstaat renoveert de bestaande Suurhoffbrug en plaatst er dit jaar een nieuwe tijdelijke brug naast om de bestaande verbinding te ontlasten. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Ga naar de website van Rijkswaterstaat voor informatie over de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug(externe link)

Blankenburgverbinding

Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project vindt u op www.blankenburgverbinding.nl(externe link).

Afsluitingen Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug

Heinenoordtunnel

Meer informatie over de werkzaamheden, planning en maatregelen met betrekking tot de Heinenoordtunnel: www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-eerste-heinenoordtunnel/planning-en-aanpak(externe link) 

Calandbrug N15

De rechterrijstrook van de Calandbrug (N15) richting Rotterdam/Rozenbrug is vanaf 29 november 2021 afgesloten in verband met de veiligheid voor de weggebruiker. Begin deze zomer zijn er scheuren geconstateerd in het rijdek. Deze zijn gelast, maar daarna zijn er opnieuw scheuren geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat deze scheuren niet weer gelast kunnen worden. Door de rijstrookafzetting kan de brug veilig gebruikt blijven worden tot aan het herstel. Tot die tijd inspecteren wij de brug regelmatig.

De Calandbrug (1969) wordt intensief gebruikt en heeft te lijden onder het toegenomen en steeds zwaardere verkeer. De scheuren zijn ontstaan door de zware belasting van de rechterrijstrook.
De brug staat op de planning voor renovatie in 2025, door actieve monitoring zijn de scheuren geconstateerd. Door de eerdere reparaties is het staal onder vooral de rechterrijstrook van het beweegbare deel, bros geworden. Door de afsluiting van de rijstrook rijdt er geen verkeer meer over de scheuren en zullen ze niet groter worden. Verkeer op de linkerrijstrook heeft geen invloed op deze scheurvorming.

Hinder

Rijkswaterstaat verwacht dat door het afsluiten van één rijstrook de hinder voor het wegverkeer beperkt zal zijn. In principe is een rijstrook genoeg om al het verkeer te kunnen afwikkelen. Afgezien van files door brugopeningen of incidenten zal er geen tot zeer beperkt oponthoud zijn. De afsluiting van de rijstrook heeft geen gevolgen voor de bediening van de brug voor de scheepvaart. Het fiets- en voetpad blijven gewoon beschikbaar.

Herstelwerkzaamheden

Rijkswaterstaat onderzoekt wat de beste manier is om het rijdek te repareren, waarbij wordt afgewogen of de herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden in 2022 of in combinatie met de renovatie van de gehele brug door ProRail in 2025. De omgevingspartijen worden ook betrokken bij deze afweging.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.

Renovatie

In 2025 staat de renovatie van de Calandbrug gepland. Deze renovatie wordt uitgevoerd door ProRail als beheerder van de brug. Het rijdek is in beheer van Rijkswaterstaat.

Rioleringswerkzaamheden Vesting West Hellevoetsluis

De gemeente voert werkzaamheden uit aan de riolering in Westkade, Haerlemmerstraat, Molenstraat en Hoofdwachtstraat in Hellevoetsluis. De riolering wordt vervangen en de afvoer van het regenwater wordt losgekoppeld van het vuilwaterriool. Een gescheiden systeem met twee buizen zorgt dat ook tijdens een hevige regenbui het water vlot wordt afgevoerd. 

Voorafgaand aan deze werkzaamheden werkte Stedin  aan de gasleiding en elektrakabels. Omdat deze werkzaamheden uitliepen, is onze planning ook iets opgeschoven.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Molenstraat en Haerlemmerstraat klaar en is de kruising bij de brug weer open voor verkeer.

Fasering en planning rest werkzaamheden

Fase 4: Westkade tussen Haerlemmerstraat en Hoofdwachtstraat
Planning: t/m week 46; Doorgaand verkeer is mogelijk via Hoofdwachtstraat, Molenstraat, Haerlemmerstraat en de brug.

Fase 5: Westkade tussen Hoofdwachtstraat en doorgang Vestingwallen. 
Planning: week 46 en 47; De toegang/uitgang van de Vesting aan de kant bij de vuurtoren is afgesloten. Toegang via de brug en zwaar verkeer via route langs het Droogdok.

Als u tijdens de werkzaamheden vragen heeft, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer, de heer Michel Kersten (tel. 0345 57 11 41).

Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar omgevingszaken@vandoornbuitenruimte.nl.

Meer informatie over wegwerkzaamheden

Heeft u een vraag of klacht over een weg? Dan kunt u rechtstreeks de wegbeheerder benaderen.