De wegen in de gemeente Voorne aan Zee worden door verschillende overheidsorganisaties beheerd. De gemeente beheert de wegen binnen de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland beheert de N218 en de N496. Alle overige (polder)wegen zijn in beheer bij het waterschap Hollandse Delta.

Wegwerkzaamheden aan de Heveringseweg/Voorweg/De Ruy in Oostvoorne

Op de Heveringseweg /Voorweg/De Ruy en de Brielseweg in Oostvoorne staan van dinsdag 30 mei t/m zaterdag 3 juni (asfalt)werkzaamheden gepland.

Met de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de verkeersveiligheid verbeterd.
Het verkeerskundig bureau Mobycon heeft een onderzoek uitgevoerd om de verkeersveiligheid op de doorgaande wegen in Oostvoorne te verbeteren. In dit onderzoek zijn maatregelen benoemd die we meenemen in de asfaltonderhoudswerkzaamheden. Op de Heveringseweg/Voorweg worden deze wegvakken geheel voorzien van een nieuwe asfalt deklaag. De fietsers krijgen hier meer ruimte door de toepassing van bredere fietssuggestiestroken. Daarnaast worden ter hoogte van de bushaltes en  voetgangersoversteekplaatsen attentie-verhogende maatregelen toegepast. Er wordt geel asfalt en wegdeksignalering aangebracht zodat voetgangers daar aan kunnen geven dat zij willen oversteken.

Op de De Ruy/Brielseweg zal ter hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen en bushalte geel asfalt worden toegepast. Ook worden hier portaalborden (informatieborden) bij de voetgangersoversteekplaatsen geplaatst.

Afsluitingen

Om de (asfalt)werkzaamheden uit te voeren zijn wegafsluitingen noodzakelijk. De werkzaamheden en de daarbij benodigde afsluitingen worden  zoveel mogelijk in de avond en nacht uitgevoerd om overlast te beperken. Ten tijde van de afsluitingen geldt er een omleidingsroute en zullen verkeersregelaars ter plaatse het verkeer begeleiden. Indien de werkzaamheden eerder worden afgerond, worden de wegen eerder weer vrijgegeven. Wegafsluitingen zijn zoveel mogelijk in de avond- en nachturen.

Heveringseweg / Voorweg afgesloten van:
Dinsdag 30 mei 19:00 – 05:00 uur
Woensdag 31 mei 19:00 – 05:00 uur
Donderdag 1 juni 19:00 – 05:00 uur
Vrijdag 2 juni 19:00 – 05:00 uur
Zaterdag 3 juni 06:00 – 16:00 uur

De Ruy / Brielseweg afgesloten van:
Woensdag 31 mei 0:00 – 03:00 uur
Vrijdag 2 juni 19:00 – 05:00 uur

Werkzaamheden elektrakabels Sportlaan

Langs de Sportlaan staat een middenspanningsstation. In dit gebouw komt hoogspanning binnen en wordt de elektriciteit op wijkniveau verder verdeeld. Om een krachtig en betrouwbaar elektranetwerk in Hellevoetsluis te houden, voert Stedin een grote renovatie uit aan dit station. In het pand zijn daarvoor een aantal transformators en technische installaties vervangen.

Het is ook nodig om zo’n 30 oude kabels te vervangen die aan de Sportlaan in de grond liggen. Dit gebeurt in de komende maanden. Om een onderbreking in de stroomvoorziening in Hellevoetsluis te voorkomen, worden de graafwerkzaamheden in de openbare ruimte in twee fases uitgevoerd.

Aannemer Quint & van Ginkel start vanaf deze week in opdracht van netbeheerder Stedin met de werkzaamheden van de laatste fase. Deze duren tot week 19 juni 2023.

Omleiding voor voetgangers en fietsers

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt het voet- en fietspad aan de Sportlaan afgezet met bouwhekken. De uitritten van bedrijven blijven zoveel als mogelijk open.

Voor voetgangers en fietsers staat er een omleidingsroute aangegeven. Het autoverkeer kan gewoon blijven doorgaan. Er wordt geprobeerd de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Omleidingsroute bij deze werkzaamheden

Wegwerkzaamheden Ravenseweg Hellevoetsluis

Ravenseweg afgesloten wegens werkzaamheden

De gemeente gaat vanaf 20 maart de Ravenseweg (in Kickersbloem, tussen de Carrouselweg en de Voltaweg) verbeteren. Vanaf 27 maart wordt dit deel van de Ravenseweg afgesloten. De werkzaamheden duren tot eind juli. In die periode is dat deel van de Ravenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. De bedrijven en huizen van de omwonenden blijven uiteraard wel toegankelijk en ook het tankstation blijft bereikbaar.  
Er wordt een veiliger (vrij liggend) fietspad, nieuw asfalt en nieuwe beplanting aangebracht. En er komt een bushalte bij aan de Ravenseweg nabij de Carrouselweg. De kruisingen met de Carrouselweg en de Voltaweg worden ook aangepast. De verbeteringen zijn nodig voor de verkeersveiligheid en de ontsluiting van Kickerbloem 3. 

Omleidingen

Het verkeer wordt in deze periode door middel van omleidingsborden omgeleid. Het doorgaande auto- en landbouwverkeer van en naar Oudenhoorn wordt via Kickersbloem 3 omgeleid. Fietsers kunnen gebruikmaken van het Trambaanpad of ook via Kickersbloem 3 fietsen. Om de bedrijven en huizen langs dit deel van de Ravenseweg te bereiken volgt u ter plaatse de omleidingsborden. Deze kunnen per fase van de werkzaamheden verschillen. 

Tijdens de werkzaamheden aan de Ravenseweg (tussen de Carrouselweg en de Voltaweg) is de weg afgesloten. Via omleidingsborden wordt u omgeleid via de Voltaweg, Kanaalweg Westzijde, Nijverheidsweg en Carrouselweg of andersom. Het stuk ter hoogte van de Kanaalweg Westzijde is ook toegankelijk gemaakt voor landbouwvoertuigen zodat zij naast de andere weggebruikers ook gebruik kunnen maken van deze omleiding.

Beschrijving bovenstaand beeld

Tijdens de werkzaamheden aan de Ravenseweg (tussen de Carrouselweg en de Voltaweg) is de weg afgesloten. Via omleidingsborden wordt u omgeleid via de Voltaweg, Kanaalweg Westzijde, Nijverheidsweg en Carrouselweg of andersom. Het stuk ter hoogte van de Kanaalweg Westzijde is ook toegankelijk gemaakt voor landbouwvoertuigen zodat zij naast de andere weggebruikers ook gebruik kunnen maken van deze omleiding.

We doen ons best om eventuele overlast voor het verkeer, omwonenden en omliggende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Helaas is niet alle overlast te vermijden. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Meer weten?

Omwonenden en omliggende bedrijven zijn inmiddels nader geïnformeerd. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Dura Vermeer. Bij vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Dura Vermeer, mevrouw Tielemans via tel. 06 53 59 94 44 of via e-mail k.tielemans@duravermeer.nl.

Werkzaamheden Suurhoffbrug (A15)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging https://rwsverkeersinfo.nl/(externe link) en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug (A15) is 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die aangepakt wordt. Rijkswaterstaat renoveert de bestaande Suurhoffbrug en plaatst er dit voorjaar een nieuwe tijdelijke brug naast om de bestaande verbinding te ontlasten. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Ga naar de website van Rijkswaterstaat voor informatie over de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug(externe link)

Blankenburgverbinding

Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project vindt u op www.blankenburgverbinding.nl(externe link).

Heinenoord tunnel

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Heinenoord tunnel. Met deze werkzaamheden zorgt Rijkswaterstaat er voor dat u veilig door de tunnels kunt blijven rijden.

Lees meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden(externe link) of www.vananaarbeter.nl(externe link) of bel 0800 80 02 (gratis).

Calandbrug N15

De rechterrijstrook van de Calandbrug (N15) richting Rotterdam/Rozenbrug is vanaf 29 november 2021 afgesloten in verband met de veiligheid voor de weggebruiker. Begin deze zomer zijn er scheuren geconstateerd in het rijdek. Deze zijn gelast, maar daarna zijn er opnieuw scheuren geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat deze scheuren niet weer gelast kunnen worden. Door de rijstrookafzetting kan de brug veilig gebruikt blijven worden tot aan het herstel. Tot die tijd inspecteren wij de brug regelmatig.

De Calandbrug (1969) wordt intensief gebruikt en heeft te lijden onder het toegenomen en steeds zwaardere verkeer. De scheuren zijn ontstaan door de zware belasting van de rechterrijstrook.
De brug staat op de planning voor renovatie in 2025, door actieve monitoring zijn de scheuren geconstateerd. Door de eerdere reparaties is het staal onder vooral de rechterrijstrook van het beweegbare deel, bros geworden. Door de afsluiting van de rijstrook rijdt er geen verkeer meer over de scheuren en zullen ze niet groter worden. Verkeer op de linkerrijstrook heeft geen invloed op deze scheurvorming.

Hinder

Rijkswaterstaat verwacht dat door het afsluiten van één rijstrook de hinder voor het wegverkeer beperkt zal zijn. In principe is een rijstrook genoeg om al het verkeer te kunnen afwikkelen. Afgezien van files door brugopeningen of incidenten zal er geen tot zeer beperkt oponthoud zijn. De afsluiting van de rijstrook heeft geen gevolgen voor de bediening van de brug voor de scheepvaart. Het fiets- en voetpad blijven gewoon beschikbaar.

Herstelwerkzaamheden

Rijkswaterstaat onderzoekt wat de beste manier is om het rijdek te repareren, waarbij wordt afgewogen of de herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden in 2022 of in combinatie met de renovatie van de gehele brug door ProRail in 2025. De omgevingspartijen worden ook betrokken bij deze afweging.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.

Renovatie

In 2025 staat de renovatie van de Calandbrug gepland. Deze renovatie wordt uitgevoerd door ProRail als beheerder van de brug. Het rijdek is in beheer van Rijkswaterstaat.

Afsluitingen A20

De A20 wordt tussen het toekomstige knooppunt Vlaardingen en knooppunt Kethelplein in beide richtingen met één rijstrook verbreed. Deze verbreding is nodig omdat er straks door de komst van de Blankenburgverbinding (A24) meer verkeer op dit deel van de A20 rijdt. In november en december zijn voor verschillende werkzaamheden afsluitingen op de A20 en het onderliggend wegennet noodzakelijk.

Ga voor meer informatie over de werkzaamheden aan de A20 in 2022 naarwww.blankenburgverbinding.nl/a20(externe link).

Meer informatie over wegwerkzaamheden

Heeft u een vraag of klacht over een weg? Dan kunt u rechtstreeks de wegbeheerder benaderen.