De wegen in de gemeente Voorne aan Zee worden door verschillende overheidsorganisaties beheerd. De gemeente beheert de wegen binnen de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland beheert de N218 en de N496. Alle overige (polder)wegen zijn in beheer bij het waterschap Hollandse Delta.

Meer informatie over wegwerkzaamheden

Heeft u een vraag of klacht over een weg? Dan kunt u rechtstreeks de wegbeheerder benaderen.

Werkzaamheden Anton Geesinkstraat Hellevoetsluis

Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet B.V. gaat voor Voorne aan Zee werkzaamheden uitvoeren aan de Anton Geesinkstraat te Hellevoetsluis. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van betonplaten en bestrating, het aanbrengen van leidingwerk, het leggen van straatstenen en het maken van verkeersplateau’s.

Op maandag 5 februari starten de werkzaamheden. Deze duren tot en met begin mei. De aannemer voert het werk in delen uit. Op deze manier blijven de straten die aansluiten op de Anton Geesinkstraat bereikbaar. De werkzaamheden starten aan de zuidzijde, het gedeelte tussen de Kea Boumanstraat en de Connie Meijerstraat.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden krijgt de Anton Geesinkstraat zijn definitieve vorm. De aansluiting op de Amnesty Internationallaan blijft echter nog tijdelijk, maar wordt wel opnieuw bestraat en het fietspad wordt hierbij duidelijker zichtbaar gemaakt.

Aanleg Glasvezel Hellevoetsluis

De afgelopen tijd is er in de bebouwde kom van Hellevoetsluis glasvezel aangelegd. De gemeente is geen opdrachtgever voor de aanleg van glasvezel. Sinds de privatisering van de telecombedrijven in de jaren ’90, mag elk telecombedrijf zelf besluiten om een netwerk in openbare grond aan te leggen. De gemeente móet dit toestaan.

Odido (T-mobile)

In het afgelopen jaar is in de bebouwde kom van Hellevoetsluis een glasvezel netwerk aangelegd door Open Dutch Fiber BV (in samenwerking met Odido, voorheen T-mobile). Deze werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond. ODF moet alleen nog wat huisaansluitingen maken van de stoep naar de woningen.

KPN

Inmiddels is er ook vergunning verleend aan KPN Telecom / Glaspoort. Zij gaan hetzelfde doen: in elke straat van de woonkern Hellevoetsluis zal ook door KPN een glasvezel netwerk aangelegd worden. KPN is eind augustus aan beide zijden van het kanaal gestart met het graafwerk. In de meeste straten geldt: ’s ochtends open, ’s avonds weer dicht. De verwachting is dat het een jaar duurt voordat KPN ook in heel Hellevoetsluis glasvezel heeft aangelegd.

Twee aanbieders

Twee verschillende aanbieders betekent meer overlast door graafwerk, maar door concurrentie ook lagere tarieven voor onze inwoners. Het was helaas niet mogelijk om werkzaamheden van beide aanbieders tegelijk te laten uitvoeren.

Wordt uw woning aangesloten?

Als u wilt weten of uw woning ook in aanmerking komt voor een aansluiting op één van beide aanbieders, kunt u dit zien op de website van de betreffende aanbieder.

Voor inwoners van Oudenhoorn:

Als er inderdaad glasvezelkabel wordt aangelegd in uw straat, krijgt u enkele weken voor de graafwerkzaamheden een brief van de aanbieder in de brievenbus.

Klachten?

De gemeente heeft extra toezicht ingezet op dit project om te zorgen dat de aanbieder de aanleg in de openbare ruimte goed uitvoert, en de bestrating netjes achterlaat.

Bij klachten kunt u contact opnemen met de betreffende aanbieder.

Voor aanhoudende klachten over herstel van de openbare ruimte kan contact opgenomen worden met de gemeente.

Werkzaamheden Suurhoffbrug (A15)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging https://rwsverkeersinfo.nl/(externe link)en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Suurhoffbrug (A15) is 1 van de 13 bruggen in Zuid-Holland die aangepakt wordt. Rijkswaterstaat renoveert de bestaande Suurhoffbrug en plaatst er dit jaar een nieuwe tijdelijke brug naast om de bestaande verbinding te ontlasten. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Ga naar de website van Rijkswaterstaat voor informatie over de werkzaamheden aan de Suurhoffbrug(externe link)

Blankenburgverbinding

Deze nieuwe snelweg, de A24, verbindt de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. Meer informatie over het project vindt u op www.blankenburgverbinding.nl(externe link).

Afsluitingen Heinenoordtunnel

Heinenoordtunnel

Meer informatie over de werkzaamheden, planning en maatregelen met betrekking tot de Heinenoordtunnel: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a29-renovatie-eerste-heinenoordtunnel(externe link)

Calandbrug N15

De rechterrijstrook van de Calandbrug (N15) richting Rotterdam/Rozenbrug is vanaf 29 november 2021 afgesloten in verband met de veiligheid voor de weggebruiker. Begin deze zomer zijn er scheuren geconstateerd in het rijdek. Deze zijn gelast, maar daarna zijn er opnieuw scheuren geconstateerd. Uit onderzoek blijkt dat deze scheuren niet weer gelast kunnen worden. Door de rijstrookafzetting kan de brug veilig gebruikt blijven worden tot aan het herstel. Tot die tijd inspecteren wij de brug regelmatig.

De Calandbrug (1969) wordt intensief gebruikt en heeft te lijden onder het toegenomen en steeds zwaardere verkeer. De scheuren zijn ontstaan door de zware belasting van de rechterrijstrook.
De brug staat op de planning voor renovatie in 2025, door actieve monitoring zijn de scheuren geconstateerd. Door de eerdere reparaties is het staal onder vooral de rechterrijstrook van het beweegbare deel, bros geworden. Door de afsluiting van de rijstrook rijdt er geen verkeer meer over de scheuren en zullen ze niet groter worden. Verkeer op de linkerrijstrook heeft geen invloed op deze scheurvorming.

Hinder

Rijkswaterstaat verwacht dat door het afsluiten van één rijstrook de hinder voor het wegverkeer beperkt zal zijn. In principe is een rijstrook genoeg om al het verkeer te kunnen afwikkelen. Afgezien van files door brugopeningen of incidenten zal er geen tot zeer beperkt oponthoud zijn. De afsluiting van de rijstrook heeft geen gevolgen voor de bediening van de brug voor de scheepvaart. Het fiets- en voetpad blijven gewoon beschikbaar.

Herstelwerkzaamheden

Rijkswaterstaat onderzoekt wat de beste manier is om het rijdek te repareren, waarbij wordt afgewogen of de herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden in 2022 of in combinatie met de renovatie van de gehele brug door ProRail in 2025. De omgevingspartijen worden ook betrokken bij deze afweging.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd.

Renovatie

In 2025 staat de renovatie van de Calandbrug gepland. Deze renovatie wordt uitgevoerd door ProRail als beheerder van de brug. Het rijdek is in beheer van Rijkswaterstaat.

Weginspectie gemeente Voorne aan Zee

In de periode van eind februari tot ca. eind mei, voert de firma M.J. Oomen een weginspectie uit in de gemeente Voorne aan Zee.
Daarbij controleert de medewerker van firma M.J. Oomen alle verharding in de gemeente. Denk aan: asfalt, tegels, en straatstenen. Hierbij noteert de medewerker de kwaliteit en waar nodig worden er foto's gemaakt. 

Op basis van deze gegevens kan de gemeente vervolgens het onderhoud aan de wegen in een planning verwerken.