Door een ziekte of beperking is het soms lastig om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat je daardoor minder snel kunt werken. Of omdat je extra ondersteuning nodig hebt. De gemeente wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo kan een werkgever subsidie aanvragen bij de gemeente, de zogenaamde loonkostensubsidie.

Wanneer kan je werkgever loonkostensubsidie aanvragen?

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen voor medewerkers die in het doelgroepregister staan.
Het doelgroepregister is een landelijke lijst van UWV van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen voor deze mensen subsidie, hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen.

Zichtbaar in het doelgroepregister voor andere werkgevers?

Op Werk.nl(externe link) kan je aangeven dat je in het doelgroepregister staat. Als je werk zoekt maak je zo meer kans op een baan.

Wil je dat werkgevers kunnen zien dat je in het doelgroepregister staat?

 • Log daar in met je DigiD;
 • Ga naar 'mijn CV';
 • Vink de optie ‘banenafspraak’ aan. Wil je dit niet? Dan hoef je niets te doen.

Loonkostensubsidie aanvragen

Stap 1 – Aan het werk

Hoe doet een werkgever dat?

 • Stap 1 – Aan het werk
  Als je ergens gaat werken, begin je meestal met een proefperiode. Zo kan de werkgever zien of het werk bij je past.

Stap 2 – Aanvraag subsidie

Wil je werkgever graag dat je blijft en krijg je een contract? De werkgever kan dan loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente. Voor deze aanvraag geeft de werkgever informatie over jou aan de gemeente.

Stap 3 – Onderzoek

Er komt iemand langs om te onderzoeken hoe goed jij je werk kunt doen. Deze onderzoeker bepaalt je ‘loonwaarde’. Je loonwaarde is een ander woord voor hoe snel je werkt en hoe je werkt.

Extra ondersteuning en hulp van de gemeente

Welke mogelijkheden zijn er?

Als je in het doelgroepregister staat, kan je werkgever loonkostensubsidie voor je aanvragen. Daarnaast kunnen jij en je werkgever ook andere vormen van ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld aanpassingen of extra hulp op je werkplek. Hieronder lees je wat mogelijk is.

 1. Ondersteuning bij je werk: moet je werkplek worden aangepast? Dan kan je werkgever een vergoeding aanvragen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen of een brailleleesregel.
 2. Hulp van een jobcoach: een jobcoach kan je helpen op je werkplek. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken. Of bij het wennen aan je nieuwe collega’s en werkzaamheden.
 3. Vergoedingen werkgever: je werkgever kan een aantal vergoedingen aanvragen als hij iemand in dienst neemt die in het doelgroepregister staat:
 • De werkgever kan een extra verzekering aanvragen. Met deze no-riskpolis krijgt je werkgever een vergoeding voor de uren dat je ziek bent;
 • Werkgevers kunnen jaarlijks geld krijgen voor werknemers met een laag salaris. Dit is het lage-inkomensvoordeel;
 • Werkgevers kunnen jaarlijks geld krijgen als ze werknemers in te dienst nemen die moeilijk aan het werk komen. Dit is het loonkostenvoordeel.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: infowis@voorneaanzee.nl