Langs de Haringvlietdam, aan de kant van het Haringvliet, komen twee nieuwe windmolens. Hier wordt momenteel een plan voor ontwikkeld en onderzoek naar gedaan door het bedrijf E-Connection.

Twee nieuwe windturbines

Aan de Noordzeekant van de Haringvlietdam staan op dit moment zes windturbines. Deze zullen vervangen worden door twee nieuwe, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. E-Connection, het bedrijf dat ook de huidige windturbines exploiteert is daarvoor de plannen aan het uitwerken. Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan aangepast en worden vergunningen aangevraagd. Ook worden er lokale normen opgesteld waarin komt te staan waar het windproject aan moet voldoen op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Slagschaduw gaat over de bewegende schaduw die draaiende windturbines op hun omgeving werpen. Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu

Wat is de huidige stand van zaken in het formele proces?

Op 28 december 2022 heeft het college het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld, waarin ook de vastgestelde lokale normen zijn opgenomen. Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 19 januari tot en met 1 maart ter inzage, evenals een aantal gerelateerde vergunningen. Deze zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link), of bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. 

Tijdens deze periode kunnen hiervoor zienwijzen (uw mening over het besluit) worden ingediend, schriftelijk of mondeling.
Nadat de ingediende zienswijzen zijn behandeld door de gemeente, worden deze samengevat en beantwoord. Deze worden meegenomen in de opmaak van het bestemmingsplan, dat waarschijnlijk in het begin van het tweede kwartaal aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd om er een besluit over te nemen.
 

Waarom nieuwe windmolens?

Voorne aan Zee moet in Hellevoetsluis windturbines plaatsen met een gezamenlijk vermogen van 12 MW (megawatt). Daarover zijn enkele jaren geleden door de voormalige gemeente Hellevoetsluis afspraken gemaakt met de provincie en de regiogemeenten. De locatie aan de Haringvlietdam staat ook al enige tijd vast. Er waren tot enkele jaren geleden meerdere locaties in beeld. Er is toen door de voormalige gemeente Hellevoetsluis gekozen voor de locatie die op het meeste draagvlak kon rekenen, en dat is de locatie aan de Haringvlietdam. Oorspronkelijk was het de bedoeling om drie windturbines te plaatsen, dat worden er nu twee. De reden daarvoor is dat één van drie nieuwe windturbines geplaatst zou worden op een plek waar de 'blokkendam' ligt die is gebruikt bij het aanleggen van de Haringvlietdam. Maar dat is niet mogelijk. Er is onderzocht of twee windturbines ook ongeveer dezelfde hoeveelheid energie kunnen opleveren als de afgesproken drie turbines en dat blijkt mogelijk te zijn.

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u links naar andere websites en documenten die te maken hebben met het windproject Haringvlietdam.

Website ontwikkelaar E-Connection

E-Connection is de ontwikkelaar die het plan voor de windturbines bij de Haringvlietdam uitwerkt. Op hun website vindt u allerlei achtergrondinformatie over het project.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft op haar website documenten staan die te maken hebben met de keuze voor de locatie van de windturbines langs de Haringvlietdam.