Langs de Haringvlietdam, aan de kant van het Haringvliet, komen twee nieuwe windmolens. Hier is een plan voor ontwikkeld en onderzoek naar gedaan door het bedrijf E-Connection.

Twee nieuwe windturbines

Aan de Noordzeekant van de Haringvlietdam staan op dit moment zes windturbines. Ze staan er sinds 1997 en zijn 62 m hoog. Deze zullen vervangen worden door twee nieuwe, grotere windturbines (maximaal 200 m hoog) aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. E-Connection, het bedrijf dat ook de huidige windturbines exploiteert heeft daarvoor de plannen uitgewerkt. Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken, is het bestemmingsplan aangepast en zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. In het gewijzigde bestemmingsplan zijn lokale normen vastgelegd waarin staat waar het windproject aan moet voldoen op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Slagschaduw gaat over de bewegende schaduw die draaiende windturbines op hun omgeving werpen. Externe veiligheid gaat over veiligheidsrisico’s voor mens en milieu.

Wat is de huidige stand van zaken in het formele proces?

Op 8 juni 2023 is het project besproken in de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan is er een motie opgesteld gericht op het aanscherpen van de geluidsnormen en de handhaafbaarheid hiervan. Op 22 juni 2023 is deze motie aangenomen en heeft de gemeenteraad het met een ruime meerderheid ingestemd met vaststellen van het bestemmingsplan.

Tegen het bestemmingsplan is door verschillende partijen bezwaar ingediend bij de Raad van State. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website www.omgevingswet.overheid.nl onder de IMRO-code NL.IMRO.0530.BPWindpark2020-VG01 of door in te zoomen op de kaart.

Waarom nieuwe windmolens?

De gemeente Voorne aan Zee moet in Hellevoetsluis windturbines plaatsen met een gezamenlijk vermogen van 12 MW (megawatt). Daarover zijn enkele jaren geleden door de voormalige gemeente Hellevoetsluis afspraken gemaakt met de provincie en de regiogemeenten. De locatie aan de Haringvlietdam staat ook al enige tijd vast. Er waren tot enkele jaren geleden meerdere locaties in beeld. Er is toen door de voormalige gemeente Hellevoetsluis gekozen voor de locatie die het minste overlast voor haar inwoners zou veroorzaken. En dat is de locatie aan de Haringvlietdam.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om drie windturbines te plaatsen, dat worden er nu twee. De reden daarvoor is dat één van drie nieuwe windturbines geplaatst zou worden op een plek waar de 'blokkendam' ligt die is gebruikt bij het aanleggen van de Haringvlietdam. Maar dat is niet mogelijk. Er is onderzocht of twee windturbines ook ongeveer dezelfde hoeveelheid energie kunnen opleveren als de afgesproken drie turbines en dat blijkt mogelijk te zijn.

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u links naar andere websites en documenten die te maken hebben met het windproject Haringvlietdam.

Website ontwikkelaar E-Connection

E-Connection is de ontwikkelaar die het plan voor de windturbines bij de Haringvlietdam uitwerkt. Op hun website vindt u allerlei achtergrondinformatie over het project.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft op haar website documenten staan die te maken hebben met de keuze voor de locatie van de windturbines langs de Haringvlietdam.