Wonen, Welzijn, Zorgvisie 2024-2030

Samen maken we heldere keuzes en creëren koppelkansen

Met de Wonen, Welzijn, Zorg visie (WWZ visie) willen we samen met partners bereiken dat iedereen in Voorne aan Zee volwaardig deel kan uitmaken van de inclusieve samenleving, een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte, veilige woning en woonomgeving. Waar nodig kunnen ze terugvallen op goed georganiseerde ondersteuning en zorg. Hierdoor vergroten wij de mogelijkheid van inwoners om regie te voeren over het leven.

Uitgangspunten waar we mee aan de slag gaan zijn onder andere passende woonruimte voor iedereen in een omgeving die samenredzaamheid, participatie en ontmoeting stimuleert met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040. 

De visie is vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2024. Via de link onderaan de pagina kunt u de Wonen-, Welzijn-, Zorgvisie volledig lezen.

Wethouders Wonen en Sociaal Domein over wonen, welzijn en zorg

Onze ambitie is dat iedereen in Voorne aan Zee volwaardig deel kan uitmaken van de inclusieve samenleving, een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Zelfstandig kunnen wonen in een voor hen geschikte woning en woonomgeving. En dat ze kunnen terugvallen op goed georganiseerde ondersteuning en zorg. Hierdoor vergroten wij de mogelijkheid van inwoners om regie te voeren over hun eigen leven, contacten te kunnen hebben met anderen en te kunnen meedoen aan activiteiten.
 

Het Rijk heeft de gemeente gestimuleerd om een analyse te maken van de lokale opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor verschillende aandachtsgroepen. Dit wordt vertaald in ambities en keuzes die worden vastgelegd in een Wonen, Welzijn en Zorgvisie en aanpak.


Met groot genoegen presenteren wij u de langverwachte Wonen, Welzijn en Zorg visie van onze gemeente. Het afgelopen jaar hebben we intensief samengewerkt met diverse belanghebbenden om deze visie te ontwikkelen. Onze gezamenlijke ambitie is helder: wij streven ernaar dat alle inwoners, zowel nu als in de toekomst, de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk zelfstandig en passend te blijven wonen binnen onze prachtige gemeente.
 

Deze ambitie hebben wij als een heldere stip aan de horizon vastgesteld, en wij zijn vastbesloten om deze te realiseren in nauwe samenwerking met al onze partners. Het document dat u nu voor u heeft liggen, is het resultaat van deze vruchtbare samenwerking en nauwgezet overleg met de stakeholders.
 

Als gemeentebestuur tonen wij leiderschap door onze ambitieuze doelstellingen en door actief de dialoog aan te gaan met onze partners om te verkennen binnen welke kaders deze gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn niet alleen vastberaden in het stellen van onze doelen, maar ook flexibel en wendbaar in de wijze waarop we deze doelen willen bereiken. We luisteren naar de behoeften van onze inwoners en betrokken partijen en zijn bereid om onze aanpak aan te passen om de beste resultaten te behalen.
 

Het is onze overtuiging dat door samen te werken, te innoveren en te investeren in onze gemeenschap, we kunnen bouwen aan een toekomst waarin iedereen de mogelijkheid heeft om op een passende en waardige manier te wonen, te leven en te zorgen voor elkaar. We zijn trots op deze visie en zijn ervan overtuigd dat het een belangrijke stap is in de richting van een veerkrachtige en inclusieve gemeenschap.
 

Wij willen dan ook al onze partners en betrokkenen bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan het tot stand komen van deze visie. Samen zetten we ons in voor een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt.

Aart Jan Spoon Wethouder Wonen 

Janneke Postma Wethouder Sociaal Domein