De gemeente vindt het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen en dat u zich veilig voelt in Voorne aan Zee. Toch kan het gebeuren dat u woonoverlast ervaart. In Voorne aan Zee werken wij als gemeente samen met Woonbedrijf Voorne aan Zee, de politie en Maasdelta om woonoverlast op een goede manier aan te pakken.

Hoe werkt het?

Er is sprake van woonoverlast wanneer het gedrag van een bewoner er regelmatig of heel vaak voor zorgt dat dit het woonplezier van omwonenden bederft. Geluidsoverlast, bedreiging, hangen in de portiek, pesten en burenruzie zijn hier voorbeelden van. Het kan daarnaast ook zo zijn dat de persoon zichzelf schade toebrengt, zoals bij verslavingsproblemen.

Wat moet ik doen?

Ga al bij kleine irritaties in gesprek met uw buren, want irritaties kunnen snel groter worden als u er niet over praat. Door snel actie te ondernemen, kunnen grotere problemen vaak worden voorkomen.

Tips voor het voeren van een gesprek:

  • Zorg dat u weet wat u wilt zeggen. Schrijf van tevoren op waar u last van heeft en wat u de buren wilt vragen.
  • Vertel uw buren dat u wilt praten en zoek een moment dat jullie beide uitkomt.
  • Vertel rustig en kort waar u last van heeft, aan de hand van voorbeelden. En wat de gevolgen daarvan voor u zijn (bijvoorbeeld dat u niet kunt slapen). Vraag uw buren wat ze daarvan vinden en luister naar het antwoord.
  • Vraag of de buren misschien ook last hebben van u. Luister naar elkaar en probeer u te verplaatsen in uw buren. Als u dingen niet begrijpt, vraag dan naar het hoe en waarom.
  • Klaag niet alleen, maar zoek samen naar een oplossing. Als u bereid bent om in elkaars standpunten te verdiepen, is de kans op een oplossing groter.
  • Maak duidelijke en haalbare afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.
  • Voorkom ruzie. Wanneer dat toch gebeurt, probeer het dan zo snel mogelijk bij te leggen.

Buurtbemiddeling

Het kan soms best lastig zijn om iemand in een bepaalde situatie aan te spreken op zijn of haar gedrag. In dat geval kan het helpen om dat gesprek dan te voeren met iemand erbij, bijvoorbeeld iemand van Buurtbemiddeling.

Meer informatie kunt u vinden bij Buurtbemiddeling of op de website van Stichting Push.

Dringende situatie

Wanneer u in een situatie terecht komt die direct opgelost moet worden, belt u de politie via telefoonnummer 112. Als de situatie minder dringend is, kunt u een melding maken bij de gemeente via telefoonnummer 14 0181. De regisseur woonoverlast van de gemeente gaat dan samen met instanties als politie, woningcorporatie, zorg en buurtbemiddeling aan de slag om de overlast aan te pakken. 

Woont u in een huurwoning? Neem dan altijd contact op met de woningcorporatie. Huurt een woning via het woonbedrijf Voorne aan Zee? Ga dan naar de pagina burenoverlast.

Woonoverlast melden

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?