Voor de gemeente bepaalt het SVHW elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. Deze waarde wordt gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij het SVHW(externe link).

WOZ-taxatieverslag bekijken

Bekijk uw WOZ-taxatieverslag via het digitale loket Mijn SVHW(externe link).

WOZ-waarde inzien via WOZ-waardeloket

 • Via het WOZ-waardeloket(externe link) kunt u de WOZ-waarden inzien vanaf 01-01-2015 van alle huizen in Nederlandse gemeenten die aangesloten zijn op het WOZ-waardeloket.
 • Elk jaar worden de nieuwe WOZ-waarden toegevoegd.
 • Om te voorkomen dat het loket te veel wordt gebruikt is een maximum gesteld aan het aantal woningen dat u binnen een bepaalde tijd mag opvragen.

Het WOZ-waardeloket toont alléén informatie over:

 • de WOZ waarde
 • het gebruiksoppervlak
 • het bouwjaar

Andere informatie die de gemeente gebruikt voor het taxatieverslag kunt u niet inzien, zoals:

 • inhoud
 • of er bijgebouwen zijn
 • het grondoppervlak

De taxatieverslagen zijn niet openbaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde? Dan kunt u via het digitale loket ‘Mijn SVHW(externe link)’  bezwaar maken. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

SVHW regelt belastingzaken voor gemeente

Voor de gemeente Voorne aan Zee regelt het SVHW het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en stelt de waarden voor de WOZ vast.

Veelgestelde vragen belastingen en WOZ

Op de website van het SVHW(externe link) vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen en (het vaststellen van) de WOZ. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan direct contact op met het SVHW.

Mijn SVHW

Via het digitale loket ‘Mijn SVHW(externe link)’ kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens inzien en aanpassen.
 • Uw belastingaanslagen zien.
 • Uw taxatieverslagen zien.
 • Een incasso wijzigen.
 • Een betaling doen.
 • Kwijtschelding aanvragen.
 • Een hond aan- of afmelden.
 • Bezwaar maken.

Om gebruik te maken van ‘Mijn SVHW’ moet u inloggen met DigiD (voor personen) of met eHerkenning (voor bedrijven). Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag deze dan aan via DigiD(externe link) of eHerkenning(externe link).

Twijfelt u over de juistheid van de WOZ-waarde? 

Check dan eerst welke gegevens gebruikt zijn voor de waardering van uw woning. Met deze handige WOZ-calculator(externe link) kunt u uitrekenen wat een eventuele daling in de WOZ-waarde nu echt scheelt in de portemonnee. 

Zijn er aanpassingen nodig? Maak dan direct bezwaar via de persoonlijke QR-code of digitale link op de brief die bij uw aanslag zit. U kunt ook gebruik maken van het digitale bezwaarformulier op de website van SVHW(externe link). Bezwaar maken is op deze manier makkelijk en snel geregeld!  

Nog geen uitspraak op uw WOZ-bezwaar ontvangen?

Dat kan kloppen. SVHW heeft tot 31 december 2023 de tijd om een uitspraak op uw WOZ-bezwaar te geven. Dit geldt niet voor WOZ-bezwaren die tussen 20 november en 31 december 2023 zijn ingediend: die uitspraak ontvangt u binnen twaalf weken. Deze termijnen zijn wettelijk vastgesteld om overheidsinstanties de tijd te geven om het aanzienlijk aantal binnengekomen WOZ-bezwaren af te kunnen handelen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?