U kunt uw huishoudelijk restafval kwijt in de ondergrondse restafvalcontainers bij u in de buurt.  Bewoners van gestapelde woningen/appartementen en bewoners van de vesting in Brielle die hebben gekozen voor een ondergrondse restafvalcontainer kunnen ook hun restafval kwijt in de ondergrondse restafvalcontainer in de buurt. 

U heeft hiervoor uw milieupas nodig. Maakt u gebruik van minicontainers, dan zet u uw afval op een vaste dag buiten. In de AfvalWijzer vindt u een overzicht wanneer u welke minicontainer moet aanbieden.

Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas en textiel. Check via Afvalscheidingswijzer.nl in welke bak uw afval hoort.

Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

Heeft u een melding over afvalcontainers in uw wijk? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via 14 0181.

Wat moet ik doen?

Restafval, gft-afval, grof huishoudelijk afval en plastic afvalverpakkingen (PMD) worden om de week huis-aan-huis ingezameld. Met uitzondering van het restafval en het gft-afval is het mogelijk om uw afval aan te bieden bij de milieustraat.

Als uw afval op een vaste dag wordt opgehaald, is het belangrijk dat u dit op de goede manier buiten zet:

Tips gebruik ondergrondse containers

 • Gebruik een gewone grijze vuilniszak en stop deze niet te vol. U kunt ook pedaalemmerzakken gebruiken.
 • Uw afval wordt niet geregistreerd.
 • Breng afval dat niet in de container past naar de milieustraat.
 • Plaats geen afval naast de container (u heeft kans op een boete).
 • Meld het als de container vol is of als uw milieupas niet werkt.
 • Parkeer geen auto voor de ondergrondse container. Hierdoor kan de container niet worden geleegd.
 • Gebruik de container niet voor 08.00 uur en na 21.00 uur. Dit voorkomt geluidsoverlast voor uw medebewoners in uw woonomgeving.

Afvalwijzer

Via Mijn AfvalWijzer kunt u:

 • In de afvalkalender zien wanneer welke container geleegd wordt.
 • Een afspraak maken voor het ophalen van Grof Huishoudelijk Afval. 
 • Via een Afval Abc de juiste bak voor uw afval vinden.
 • Informatie, nieuws en tips over huishoudelijk afval vinden.

Afvalwijzer-app

U kunt ook de Afvalwijzer-app downloaden op uw smartphone of tablet. U kunt dan een automatische melding instellen die u eraan herinnert wanneer welke container geleegd wordt. U voert hiervoor alleen uw postcode en huisnummer in.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?