• Wilt u als ondernemer alcoholische drank schenken of verkopen? Dan moet u een alcohol vergunning aanvragen. U heeft deze vergunning ook nodig als u sterke drank in een slijterij verkoopt. Bent u een niet-commerciële organisatie? Dan vraagt u een niet-commerciële alcohol vergunning aan.
 • U kunt alleen gebruik maken van een Alcoholvergunning als u ook beschikt over een exploitatievergunning. 
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Alcoholvergunning aanvragen

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen in gesloten verpakking, voor gebruik ergens anders dan ter plaatse:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. Er mag in de onderneming geen alcohol geopend, gedronken en/of geproefd worden. 

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.
 • U kunt geen gebruik maken van de alcoholvergunning zonder in bezit te zijn van een exploitatievergunning. 

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U maakt een afspraak met team Openbare Orde en Veiligheid. Tijdens de afspraak bespreekt u uw plannen met een medewerker van de gemeente. De medewerker zal u tijdens het gesprek uitleggen hoe de aanvraagprocedure werkt. 

Vervolgens vult u alle benodigde aanvraagformulieren in en verzamelt u de bijbehorende documenten. Als het dossier compleet is, maakt u weer een afspraak om de aanvraag persoonlijk in te dienen.

De gemeente neemt alleen complete aanvragen in behandeling. De behandeling van de aanvraag duurt 6 tot 16 weken. Daarna laat de gemeente weten of u de vergunning krijgt.

 • De procedure voor een niet-commerciële alcohol vergunning is anders en duurt langer. 
 • Een alcohol vergunning is voor onbeperkte tijd. U hoeft de vergunning dus niet te verlengen. 

Wijzigen van leidinggevende

Heeft u medewerkers die ook als leidinggevende benoemt in de Alcoholwet kunnen werken, of vertrekt er een medewerker? Meldt dit dan bij de gemeente om het aanhangsel van de Alcoholvergunning aan te passen. Dit kunt u aangeven door het aanvraagformulier hieronder in te vullen. 

Wijzigen van leidinggevende - aanvragen met DigiD

Wijzigen van leidinggevende - aanvragen met eHerkenning

Ontvangstbevestiging

Na uw melding krijgt u een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment mag de aangemelde leidinggevende direct als leidinggevende werken in uw horecazaak. 

Bewaar de ontvangstbevestiging bij uw alcoholvergunning tot u een nieuw aanhangsel heeft ontvangen. 

Kosten

Wanneer u een leidinggevende wijzigt, betaalt u legeskosten. U ontvangt hiervoor een factuur nadat u uw aanvraag heeft ingediend.

Wat heb ik nodig?

Voor het aanvragen van een alcoholvergunning heeft u nodig:

 • Een kopie van de identiteitskaart of paspoort van de ondernemer/bestuurders en van de leidinggevenden. Wanneer u deze aanvraag namens iemand anders doet, is ook het machtingsbewijs en een kopie paspoort van deze persoon/personen vereist.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden.
 • Optioneel: een verklaring van geen bemoeienis. Hiermee kunnen bestuurders aangeven geen bemoeienis te hebben met de bedrijfsvoering of exploitatie van het horeca- of slijtersbedrijf. Deze personen hoeven niet te beschikken over een Verklaring van Sociale Hygiëne.
 • Verklaringen van Sociale Hygiëne hoeven niet meegestuurd te worden. De gemeente kan deze verklaringen opzoeken in een register. Leidinggevenden moeten wel beschikken over deze verklaring.
 • Bij verenigingen of stichtingen: een kopie van het bestuursreglement.
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Een ingevuld Bibob-formulier inclusief de bijbehorende bijlagen. Het formulier Bibob kunt u digitaal invullen. Het formulier en de bijlagen hoeft u niet up te loaden in dit formulier.
 • Plattegrond op schaal van het bedrijf, inclusief afmetingen en terras en onderscheid in ruimtes (inclusief toiletten).

Kosten

OmschrijvingKosten
Vergunning als bedoeld in art. 3 Alcoholwet€ 218,35
Wijzigen van vergunning als bedoeld in art. 30 en 30a€ 39,05
Ontheffing als bedoeld art. 35 Alcoholwet€ 32,25

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar horeca@voorneaanzee.nl.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?