Asbest verwijderen

Gaat u klussen of verbouwen in een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Dan kan er asbest in het gebouw zitten. 

Asbest is schadelijk voor uw gezondheid. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningsvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.
 • U doet ook een sloopmelding wanneer u meer dan 10 m³ sloopafval met asbest heeft. 

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Hoe werkt het?

Indien met een sloopmelding kan worden volstaan mag het asbest door u zelf verwijderd en afgevoerd worden naar een asbestverwerkingsbedrijf. Het verwijderen van asbest dient wel conform een aantal voorwaarden te geschieden.

Asbest verpakken

U verpakt asbest in speciale asbestzakken. Deze plakt u dicht met bijbehorend tape. De zakken en tape haalt u bij de milieustraat. U krijgt de zakken en tape als u het bewijs van ontvangst van de sloopmelding kunt laten zien. Dit kan echter niet op zaterdagen.

Heeft u verpakkingsmateriaal over? Doe dit dan ook in de asbestzakken. Dit geldt ook voor gebruikte beschermingsmiddelen. Zo voorkomt u dat er asbestdeeltjes in de lucht komen.

Waar kan ik asbest inleveren?

U kunt het asbest inleveren bij de milieustraat. Kleine hoeveelheden (tot 22 kilo) kunt u tijdens de openingstijden inleveren. 
Voor grotere hoeveelheden (maximaal 35 m² en waarvoor u een sloopmelding doet) kunt u asbest alleen inleveren als u het bewijs van ontvangst  van de DCMR kunt laten zien.

Brengt u grotere hoeveelheden asbest naar de milieustraat, moet u daarvoor een afspraak maken. Bel hiervoor met 14 0181. Op de milieustraat in Brielle kunt u asbest alleen inleveren op de zaterdag in de even weken. 

Bij het inleveren van asbest moet u rekening houden met de volgende procedure:

 • U neemt het bewijs van ontvangst mee bij het inleveren van het asbest bij de milieustraat.
 • U biedt het asbest aan in dubbel verpakte en dichte asbestzakken.
 • Het maximale gewicht per pakket is 22 kg.
 • U biedt de dichte asbestzakken aan bij een medewerker van de milieustraat.
 • De medewerker controleert of u het asbest goed heeft verpakt. De medewerker pakt het asbest niet vast.
 • Wanneer u het asbest goed heeft verpakt, vertelt de medewerker hoe u het asbest in de container plaatst.
 • Als u het asbest verkeerd heeft verpakt, weigert de milieustraat het materiaal.

Sloopvergunning

Voor alle andere gevallen van verwijderen van asbest is een sloopvergunning vereist. In dit geval mag u het asbest niet meer zelf verwijderen maar dient het asbest verwijderd te worden door een deskundig bedrijf.

Wat moet ik doen?

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m² verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m² per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal verwijdert;
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Kosten

OmschrijvingKosten
Sloopvergunning€ 257,50

2024, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoe lang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Extra informatie

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Vragen of klacht doorgeven? Bel met de asbesttelefoon

De DCMR heeft een speciale asbesttelefoon. Bedrijven en particulieren kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer (010) 246 86 56. U krijgt direct een asbestdeskundige aan de lijn. De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kan men vragen stellen via het formulier op de website van de DCMR. De DCMR probeert altijd om uw vraag de eerstvolgende werkdag te beantwoorden.

Wilt u een klacht doorgeven over het verwijderen van asbest door derden? Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van DCMR. Dit kan via telefoonnummer (0888) 333 555 of online via het formulier milieumeldingen. Kijk op de website van de DCMR voor meer informatie.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?