Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • Hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien.
 • Welke materialen er gebruikt worden.
 • Of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving.
 • Of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota of Nota Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente.

Hoe werkt het?

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) beoordeelt uw bouwplan. De CRK toetst en adviseert over kleine en middelgrote bouwplannen. Als de CRK het nodig vindt, wordt het plan ook voorgelegd aan de regionale welstandscommissie.

Regionale welstandscommissie

De regionale welstandscommissie vergadert elke 2 weken op dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur in het groothandelsgebouw in Rotterdam. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via e-mail gemeente@voorneaanzee.nl of bel met 14 0181.

Wat moet ik doen?


U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Controleer eerst op de website Omgevingsloket Online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplannen.

Check vooraf of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen

Dat kunt u op 2 manieren doen:

 1. U vraagt vooraf een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket Online(externe link). In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
   
 2. U vraag rechtstreeks bij de gemeente een welstandsadvies aan bij de gemeente. Hiervoor heeft u een bouwplan nodig.

Hou rekening met:

 • Het uiterlijk van het gebouw moet passen in de omgeving.
 • Een welstandsadvies is niet nodig voor een tijdelijk gebouw. 
 • Een welstandsadvies is wel nodig voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken. 

Tegen een advies van de Welstandscommissie kunt u geen bezwaar maken.

Heeft u hulp nodig om iets te regelen of aan te vragen bij de digitale overheid? Neem dan contact op met het Informatiepunt Digitale Overheid

Wat heb ik nodig?

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Extra informatie

Officiële bekendmakingen zoals (bouw)vergunningen, verkeersbesluiten, besluitregels en bestemmingsplannen vindt u op deze pagina.

Handige links

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?